Innlegg i Ringerikes Blad fra Frode Haugseth

Jobb nummer 1: Arbeid for alle?

Veldig interessant å lese Ståle Skjønhaugs innlegg 29. mai. Hvem tenker han seg skal skaffe jobb for alle? Hans innlegg er som å “høre et ekko i tomt rom”, lært på LO-skolen i Sørmarka, og gjerne med Martin Kolberg som instruktør. Han gir uttrykk for å forstå hele verdens makroøkonomiens problemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Den er nok mer sammensatt og komplisert enn som så. Men for å holde oss til lille Norge. Jeg overlater til Skjønhaug å svare på spørsmålet. For de fleste er det ganske allment kjent at det er produktive arbeidsplasser som gir oss økonomien, som vi alle er så avhengige av. Og har Herr Skjønhaug forstått hvem som fremskaffer de fleste av disse arbeidsplassene? Vet han at de fleste av landets produktive arbeidsplasser faktisk er gjennom alle de småbedriftene fra 1 til 50 ansatte og som Arbeiderpartiet aldri nevner med et eneste ord?
Når han mener at alle problemer er løst, ved hjelp av Stoltenbergs medisin, nemlig å "pøse inn" mange flere ansatt i offentlig sektor, samt å tro at alt er løst gjennom regjeringens finanspakker, som stort sett har "hopet seg opp" i landets største banker, ja da tar han fullstendig feil, og er helt virkelighetsfjern.
Når han i tillegg snakker om å bruke av reserver i dårlige tider, ja da blir "AP-skuespillet" komplett.
Hvordan har han tenkt å forsvare å bruke av sine etterkommers arv for å komme ut av vår egen "knipe"? Jeg bare spør, og etterspør også ansvarlighet.
Med det samme kommer også Laila Gustavsens innlegg 2. Juni, samme omkvedet om inkluderende /ekskluderende arbeidsliv, og om hun også forteller hvorfor Ap vant valget i 2005. Det er forskjell på oppgangstiden i 2005 og nedgangstiden i 2009!
Ikke lås folket, men fri folket! Venstres sosial-liberalisme er kanskje ikke så feil allikevel?

Frode Haugseth
Ringerike Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**