Kvassheim sloss for bybanen

Venstres Gunnar Kvassheim sloss for penger til bybanen på Nord-Jæren da Stortinget behandlet Nasjonal transportplan (NTP). Venstre setter av 10 milliarder kr mer til kollektivinnsats i storbyområdene for å sikre midler til bybanen. Regjeringspartiene satte ikke av de nødvendige midlene til formålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Vidar Grundetjern

-Venstre har lagt opp til en satsing i storbyområdene som innebærer at en skal kunne gi statlig støtte til et bybaneprosjekt på Nord-Jæren. Det er et uhyre viktig prosjekt for å få et velfungerende og miljøvennlig byområde, sa Kvassheim i Stortinget.

Kvassheim uttrykte skuffelse over regjeringspartiene: -Det er en for svak formulering fra regjeringspartienes side når det gjelder statlig forpliktelse til å støtte dette, og det som er enda verre, er at regjeringspartiene ikke setter av de midlene som er nødvendige for at en med tyngde skal kunne bidra til en bybaneutbygging på Nord-Jæren. Det gjør Venstre gjennom sin milliardsatsing på storbyområdene, og vi ser fram til at vi skal komme i posisjon for å bidra til å starte opp dette prosjektet.

Les hele innlegget til Gunnar Kvassheim her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**