Målet er rask saksbehandling for første spadetak på E18 i 2014, seier Arendal Venstre

– Torsdag 18. juni er ein viktig dag i Arendal bystyre. Da foreslår rådmannen – med full støtte frå Venstre – å gjere eit formelt vedtak om å akseptere delvis bompengefinansiering av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. I samband med Nasjonal Transportplan kan Aftenposten melde at Bamble (strekningen Langangen-Dørdal) plutseleg har avansert på ventelista og passert Arendal-Tvedestrand,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


nettopp fordi telemarkingane har gitt så klar melding om at dei godtar bompengar for å redde liv på E18. Nå tar Vegdirektoratet sikte på å kome igang i Telemark i 2013, “kraftig forsering fra tidligere planer”, som Aftenposten skriv. Så langt seier det same Vegdirektoratet at strekninga Arendal-Tvedestrand skal settast igang mot “slutten av planperioden 2010-2019”.

Haga og Solsvik i Oslo 3

Foto: Jan Kløvstad

– Vårt mål er å få spaden i jorda i 2014, og det har vi arbeidd hardt for i mange år, seier formannskapsmedlem Anne Tørå Solsvik og stortingskandidat Øystein Haga. Dette krev at
1. Vegvesenet får ekspressfart i arbeidet med arbeidet med traséen.
2. Arendal bystyre og Tvedestrand kommunestyre må godta delvis bompengefinansiering einstemmig for at vi skal kome fram i prosjektkøen på landsplan.

– Vi har eit reellt val: vi vil redde liv og godta bompengar. Eller vi kan rope nei,nei til bompengar og med det utsette ny og trygg E18 i mange, mange år. Venstres val er klart, både i lokalpolitikken og på Stortinget, seier Anne Tørå Solsvik og Øystein Haga:

Venstre vil redde liv, og seier ja til delvis bompengefinansiering for å nå nettopp det målet.

Her er forslaget Venstre vil stemme for i Arendal bystyre 18. juni:

“1.Utbygging av ny E18 Tvedestrand — Arendal er det viktigste utbyggingsprosjektet på E18 i
Aust-Agder de kommende år. Målsettingen er å få avklart plansituasjonen og finansiering slik
at utbyggingen kan starte i 2014. Dette er en ambisiøs målsetting som krever at alle involverte
bidrar positivt til å holde fremdriften.

2. For å muliggjøre en utbygging aksepterer Arendal bystyre en delvis bompengefinansiering av
prosjektet i tråd med mulighetsstudien. Endelig takstnivå og omfang av nødvendige tiltak på
eksisterende veg avklares i egen sak senere.

3. Arbeidet med en egen utredning som avklarer inntektsmulighetene, bompengeandel,
takstnivå, bomplasseringer, bomselskap og nødvendige tiltak på dagens vegnett for å unngå
trafikklekkasjer, startes opp og gjennomføres snarest mulig slik at videre planarbeid og
arbeid med bompengeproposisjon kan forseres.

4. Trasevalg og kryssplasseringer avklares gjennom en kommunedelplanprosess som startes
opp snarest.”

Les heile sakspapiret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**