Spør om utvidet fergetilbud til Ytterøy

I februar bevilget regjeringen og Nord-Trøndelag Fylkeskommune penger til utvidet rutetid på fergen mellom Levanger og Ytterøy. Nå har det gått tre måneder, og fortsatt er det ingen utvidet fergetilbud. Venstres lokallagsleder, Karl Meinert Buchholdt, har derfor bedt stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad om å finne ut hva som har skjedd med saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Det ble lovt et utvidet fergetilbud til Ytterøy. Nå har det gått over tre måneder og et utvidet rutetilbud mangler fremdeles, sier Buchholdt. Det bla lagt til grunn en utvidelse av rutetiden med fremskynding på 20 minutter om morgen fra Hokstad, en ekstratur på kvelden og en ekstraavgang fra Hokstad på lørdag og søndag.

-Fylke og stat har bevilget de tiltrengte pengene, sier Buchholdt. Nå må Regjeringen vise handling overfor Ytterøysamfunnet. —Med et bedre fergetilbud blir det også lettere å trekke beboere til øya som samtidig kan ha jobb på fastlandet, sier Karl M. Buchholdt.

Her kan du lese spørsmålet til samferdselsministeren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**