Berit Woie Berg innlegg til landsstyre

I helga avvikler Venstre landsstyremøte. Under den generelle politiske debatten tok toppkandidaten fra Nordland Venstre og landsstyremedlem i Venstre, Berit Woie Berg, ordet og talte om sosialt ansvar og miljø i nord

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hun nevnte i sitt innlegg at Venstre med sin velferdspolitikk blir bedre og mer gjenkjennelig på sitt sosiale ansvar. Vår liberale holdning gjør at vi aksepterer forskjellig områder, også innen velferd. Det må kunne være forskjell fra by til by fra kommune til kommune. Et eksempel er boligpolitikk. Om man har hatt problemer, rus, psykiske eller andre sosiale problemer, og skal tilbake til samfunnet, er bolig et viktig virkemiddel. Venstre sier i sitt program at leid bolig bør være mulig å bli eid. At leia kan gå over til egenkapital gir et annet forhold til sitt hjem. Man går fra å være en passiv leier til å bli potensiell huseier. Med dette kommer mer ansvar, vilje til å ta nødvendig vedlikehold og ikke minst større stabilitet da man slipper å bli en kasteball på leiemarkedet.

Berit Woie Berg på Landsmøtes talerstol

Vi er glade for at Venstre er klare om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Dette gjør at Venstre med god tro på framtiden i Nordland. Venstre vil ikke verne viktige områder for at vi ikke tror på utvikling, men tvert om, nettopp fordi vi tror på utvikling og det enorme potensialet som ligger i vårt område. Ikke bare fisk. Vi tror at det å starte egen bedrift er like viktig som store bedrifter. 100 som jobber for seg selv i et enkelmannsforetak, og en bedrift som har 100 arbeidstakere er like mange hender i arbeid. Venstre er partiet som fremmer gründerne. Vi trenger gründerne. De nye bedriftene, de små viktige foretakene med vyer, kunstnere og andre. Ikke alle kommer til å bli konserner, men vil leve som kulturbærere og være viktige ressurser i lokalsamfunn. De er kanskje ikke så synlige, de er ikke en enhetlig gruppe, men de er kjempeviktig for utvikling og mangfold. Venstre vil kjempe deres sak, sørge for velfredsordninger og gi dem mulighet gjennom å tilrettelegge for og stimulere til å starte egen bedrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**