Millioner til idrett, aktivitet og friluftsliv i kommunene

Fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen(V) deler ut over 28 millioner kroner i spillemidler til anlegg og områder til idrett og friluftsliv i kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

-Spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv er et viktig virkemiddel for å legge forholdene til rette for å drive idrett og fysisk aktivitet, sier Haraldsen. -Nærmiljøanlegg som kommer barn og unge til gode har vært et prioritert område. Dette er anlegg som er beregnet for "egenorganisert aktivitet". Det er i år en eller flere søknader fra 21 av 24 kommuner i fylket, sier Kjær Haraldsen.

Les hele saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**