Solum Larsen rykket opp som ordfører

Venstre fikk for første gang på svært lenge ordførerstolen i Stavanger. Saken om Ikeas nye tomt på Forus ble behandlet i bystyret mandag kveld, og flere politikerne var inhabile. Enten fordi sitter i styret eller i representantskapet for Forus Næringspark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Venstre

En inhabil ordfører, Leif Johan Sevland, hadde gransket listen over de gjenværende, habile, og landet på Venstres nestleder i kommunalstyret for byutvikling, Helge Solum Larsen, som fungerende ordfører.

– Jeg forstår at det har vært en viss diskusjon i Venstre om dette, spøkte Sevland, med klar adresse til Venstres ikke akkurat tilbaketrukne gruppeleder, Per A. Thorbjørnsen.
Helge Solum Larsen gjorde det klart ved konstitueringen av denne valgperioden at han ikke ønsket verv i Forus Næringspark, nettopp for å unngå å bli inhabil i politiske saker som angår Forus-området.

Selve saken gikk som ventet. Reguleringsplanen for Ikeas nye tomt gikk igjennom, til tross for at fylkesmannen har lagt inn innsigelse mot å flytte Ikea fra Sandnes til Stavanger. -Det er beklagelig at vi ikke ble enige med fylkesmannen. Hans syn er uryddig i forhold til hvordan de gjør andre steder i landet. Nylokaliseringeren er i tråd med avgjørelser som er gjort i Oslo, Hordaland, Sør Trøndelag og i Vest-Agder. Ikea har en regional funksjon. Ingen kan mene at vi skal ha Ikea i sentrum av Stavanger eller Sandnes. Vi har funnet den beste løsningen, sa Helge Solum Larsen, etter å ha gitt seg selv ordet.

Les mer i Aftenbladet her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**