Vest-Agder Venstre beklager sviktende kollektivsatsing

I et avisinnlegg publisert i Lindesnes Avis mandag 15. juni og i Fædrelandsvennen 14. juli, retter styremedlem Trond Birkeland i Vest-Agder Venstre kritikk mot mangelfull satsing på kollektivtrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vest-Agder Venstre er sterkt kritisk til den reduksjon i kollektivtilbudet som vi har vært vitne til på fylkesnivå.

Borghild Tenden tar bussen

Foto: Kristin Over-Rein

Da aksjeselskapet Agder Kollektivtransport AS (AKT) ble etablert, var det alles håp at en kunne få en mer profesjonell ivaretakelse av ansvaret for busstransport i Kristiansand og ellers i fylket. Vi håpet på mer miljøvennlig transport og forbedret servicetilbud, også for dem med nedsatt funksjonsevne. Vi konstaterer at så ikke har skjedd.

Departementets pengedryss over Kristiansand gjør seg godt i forkant av valgkampen. Midlene må brukes fornuftig. Isolert sett er de likevel ingen garanti for noen forbedringer innen AKT og fylket forøvrig.

Trond Birkeland

Foto: Solveig Nilsen

Vest-Agder Venstre beklager at det ikke har vært større vilje blant de øvrige partiene til å følge opp våre forslag i Fylkestinget og Stortinget. Vi trenger sterkere og varig satsing på forbedret og miljøvennlig kollektivtransport.

Trond Birkeland
Styremedlem Vest-Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**