Krever rettferdighet for teaterutdanningen

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad mener at HINT ikke skal straffes for å ha startet en teaterutdanning som det åpenbart er behov for. Norsk Skuespillerforbund ber nå departementet rette opp urettferdighetene med at skuespillerutdanningen ved HiNT ikke får samme vilkår som de øvrige utdanningene i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Stortingsrepresentant André Skjelstad har krevd en avklaring på finansieringen av de offentlige skuespillerutdanningene på universitets- og høyskolenivå ved Høgskolen i Nord- Trøndelag, Høgskolen i Østfold og Kunsthøgskolen i Oslo, og hvorfor skuespillerutdanningene ved de tre institusjonene behandles ulikt. Kunnskapsministeren Tora Aasland poengterer i sitt svar at i den grad utdanningene har endret innhold etter opprettelsen, kan departementet foreta en ny vurdering av innplassering av disse studiene.

Les hele saken i Trønderavisa.

Les mer om Venstre og teatersaken
Klager på forskjellsbehandling
Dårlig svar fra Aasland

Spørsmål og svar til Tora Assland
Spørsmål om HINT og teaterutdanning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**