Lukket budsjettkonferanse i St.Hanshaugen bydel

Venstre fremmet sine synspunkter om åpenhet og offentlighet rundt budsjettprosessene i bydelen vår, men hverken Høyre, Frp, AP, SV eller Rødt synes åpenhet var en god ide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mot Venstres stemmer bestemte bydelsutvalget på St.Hanshaugen seg for å lukke sin halvårlige budsjettkonferanse for borgerne. Venstre fremmet forslag om åpen budsjettkonferanse men fikk ikke tilslutning til dette. Det er åpenbart at åpenhet og offentlighet kun eksisterer i festtaler hos de andre politiske partiene.

Som en konsekvens av dette valgte Venstre å levere et sett med skriftlige spørsmål til bydelsdirektøren i den åpne delen av budsjettkonferansen som våre eneste synspunkter i konferansen. Venstre deler gjerne sine betraktninger rundt budsjettet med administrasjonen og de andre politiske partiene, men dette skal skje i åpne fora hvor også borgerne og media kan få være del av det. Åpenhet og offentlig er viktige prinsipper som man også må etterleve i praktisk politikk, ikke bare i festskrifter og sosiale taler.

-Det er trist at bydelsutvalget ikke verdsetter åpenhet og offentlighet mer enn dette, sier Mona Grønlie i en kort kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**