-Endelig vurderes parkeringsavgiften

Venstres Karl Meinert Buchholdt synes det er positivt at formannskapet på onsdag skal diskutere parkeringsavgiften i Levanger sentrum. Saken behandles på grunn av at Buchholdt fremmet et forslag om flere totimersplasser for gratis parkering i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Ved hvert budsjettforslag de siste to årene har Venstre fremmet alternativt forslag om parkeringsavgift, sier Buchholdt. Han mener at parkeringsavgiften er en hemsko for utviklingen i sentrum, og sier at en endring i parkeringsavgiften er viktig for å skape en levende by. Buchholdt mener det finnes flere måter å endre ordningen på. -I tillegg til mer totimers gratisparkering er det også behov for å se på andre muligheter for langtidsparkering i sentrum, sier Buchholdt.

Han stiller seg undrende til at det for eksempel skal selges års- og månedskort for parkering på Øvre og Nedre Torv, som er to av de mest sentrale parkeringsplassene i byen. Disse to parkeringsplassene bør være tilrettelagt for folk som skal handle i Levanger, sier Buchholdt. — Gjennom de kommunale avgiftene sitter Levanger kommune på sterke virkemidler for å få økt næring og handel i Levanger by, avslutter Karl Meinert Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**