Gratulerer med dagen, Siv og Jens

17.juni er den internasjonale dagen for flyktninger. Dette er dagen til de 42 millioner menneskene som flykter fra krig, nød, sult eller forfølgelse, i eller utenfor sitt hjemland. Dette er ikke bare tall, dette er menneskeliv. Dette er alvor. Dette er et veldig dårlig tidspunkt for regjeringen å leke Frp i asyl- og flyktingpolitikken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi har en regjering som åpenbart ikke bryr seg om situasjonen til disse 42 millioner flyktningene. I Soria Moria-erklæringen satte de rødgrønne seg et mål om å ta imot 1500 flyktninger årlig. Dette er usle 500 mer enn hva FN forplikter Norge til som et absolutt minimum, og knapt halvparten av hva Flyktninghjelpen mener man burde ha som mål. Til sammenligning mottok Sverige over 30 000 kurdere i 2007. Men i stedet for å ta ansvar for de 42 millioner menneskene denne dagen er ment å fokusere på, strammer regjeringen inn flyktningpolitikken og setter en grense ved 1200. Og ikke nok med det, mindreårige asylsøkere blir sendt på hodet ut av landet det øyeblikk de fyller 18 år, uavhengig av hvor lenge de har bodd i Norge.

Unge-Venstre-Asylsøker

Dessverre er dette blitt en typisk trend i norsk politikk. Arbeiderpartiet er livredde for å miste stemmer til Frp, et Frp som spiller på fremmedfrykt for alle med en annen hudfarge eller et annet livssyn. Partiet rykker stadig fram på målingene hver gang Siv Jensen advarer mot den store, stygge snikislamiseringen som har rammet Norge, og det er tydelig at Jens & co føler at de ikke kan være noe dårligere. Istedenfor å ta klart avstand fra Fremskrittspartiets inhumane flyktningpolitikk, henger Arbeiderpartiet seg på i frykt for å tape terreng på meningsmålingen. Der man kunne ha satt fokuset på Norges ansvar som en nødhavn for mennesker som flykter fra krig, nød og forfølgelse, snakker Arbeiderpartiet om hvordan de skal knuse «radikal islam». I grunnen er ikke Arbeiderpartiet eller FrP så forskjellige — de er akkurat like umennesklige i flyktningpolitikken.

Denne dagen er ment til å sette fokus på dem verken FrP eller Arbeiderpartiet snakker om — menneskene som frykter fra krig, nød og forfølgelse, og som fra tid til annen finner på å søke hjelp i verdens rikeste land. Unge Venstre vil redusere saksbehandlingstiden for asylsøknader, vi vil øke Norges mottak av kvoteflyktninger fra FN, og vi vil senke terskelen for å få asyl på grunn av kjønnsrelatert forfølgelse.

Unge Venstre ofrer ikke menneskeliv på populismens alter i en desperat jakt etter FrP-velgere. Unge Venstre ønsker en human og menneskelig asyl- og flyktingpolitikk.

Maria Liljedal
Leder Nordland Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**