Grønt lys for miljøpakke i Trondheim

En seier for miljøet, og for byen! Venstre har i mange år kjempet for å få på plass en helhetlig pakke for transport i byen som både inkluderte forbedringer av viktige veistrekninger og flaskehalser, en storsatsning på miljøtiltak som kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier, og tiltak for å begrense biltrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I går ga Stortinget klarsignal for gjennomføring av trinn 1 i miljøpakke for transport i Trondheim. Pakken, som er resultatet av et forlik mellom seks partier i Trondheim bystyre, inneholder flere tiltak for å få ned CO2-utslippene med 20 prosent innen 2018. Miljøpakken skal gjennomføres ved lokal drivstoffavgift og differensierte bompengetakster, slik at det blir dyrere å kjøre i rushtiden. Venstre håper at dette, kombinert med et kraftig forbedret kollektivtilbud og gang- og sykkelveier, vil gjøre at flere velger å la bilen stå. Samtidig har det vært svært viktig for oss å prioritere utbedringer av viktige knutepunkt som Sluppen bru, hvor lange køer fører til store utslipp fra biltrafikken.

Guri Melby

Foto: Venstre

– Vi er svært glade for å ha fått til et bredt forlik lokalt, hvor alle partiene untatt Høyre og FrP til slutt ble med på kompromisset. Dette er en sak Venstre har kjempet for lenge, og det viser at et lite opposisjonsparti kan få til mye på miljøsida dersom man er villig til å samarbeide!

liberal.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**