Kommunen vil ikke informere naboene til drivstoffanlegget

I kommunestyret 16. juni var det framlagt forslag om finansiering av utvidet drivstoffanlegg på Langbrygga. Saken har ikke vært behandlet som byggesak. Venstres forslag, om å utsette saken om utvidelse av drivstoffanlegg til etter gjennomført dialog med naboene til anlegget, ble nedstemt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres Geir Helge Sandsmark holdt dette innlegget for å utsette saken:

Ordfører!
Drivstoffanlegget ble opprinnelig anlagt på tross av protester fra berørte naboer. Det er svært uheldig om kommunen igjen ignorerer naboene ved ny anleggsvirksomhet og utvidelse av drivstoffanlegget. Jeg har vært i kontakt med lederen av borettslaget, som er svært skuffet over kommunens opptreden, blant annet manglende svar på korrespondanse. Jeg håper derfor at kommunestyret nå gir administrasjonen tid til og pålegg om skikkelig og nødvendig kontakt med berørte naboer i stedet for å fatte et hastevedtak nå. Dette handler om bomiljøet til de som er naboer til drivstoffanlegget. Det må vi ta på alvor.

Drivstoff

Foto: Microsoft

Forslag til vedtak :
Saken utsettes for å opprette dialog med berørte naboer om erfaringer så langt med drivstoffanlegget, og for å høre naboenes syn på eventuell utvidelse av virksomheten, før en endelig beslutning om utvidelse fattes

APs gruppeleder mente saken hadde vært kjent gjennom tidligere utvalgsbehandling og kjente ikke til noen misnøye med anlegget.

Under selve behandlingen kom det også fram påstand om at frykten for anlegget var ubegrunnet. Sandsmark viste blant annet til ulemper påført under anleggsperioden. Han fremmet følgende protokolltilførsel sammen med Tone Skråning:

Venstres representanter er kritiske til at kommunen iverksetter tiltak med konsekvenser for beboerne i området uten at disse er informert eller invitert til å uttale seg om saken.

Saken er også omtalt i HAs papirutgave onsdag 17. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**