Krever bedre varslervern

Venstre foreslår å opprette en varslerenhet i Arbeidstilsynet for å bedre varsleres rettsvern, og for å løse noen av utfordringene varslere står overfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I et Dokument 8-forslag til Stortinget foreslår stortingsrepresentantene Andre Skjelstad, Odd Einar Dørum og Gunvald Ludvigsen å opprette en varslerenhet i Arbeidstilsynet. En varslerenhet er et varslingssted som mottar og registrerer varslingssaker.

Rettsvern og trygghet
– Alle som varsler skal være trygge på at vi i Venstre kommer til å kjempe for at deres rettsvern og trygghet skal bli bedre ivaretatt, sier Andre N. Skjelstad.

Venstre mener det er et stort behov for å opprette en offentlig enhet hvor potensielle varslere kan henvende seg for å få råd og hjelp. En slik enhet kan bidra til å løse noen av de store utfordringene en person i en varslingssituasjon står overfor.

Personlige belastninger
– Det er en betydelig personlig belastning å varsle om kritikkverdige eller ulovlige forhold på arbeidsplassen. Erfaringen viser at virksomheter som er blitt konfrontert med ubehagelige budskap fra varsler ofte har valgt å reagere mot varsleren i stedet for å rydde opp i problemene, sier Skjelstad.

Venstres forslag er at enheten bør ha som mål å komme i en dialogsituasjon med involverte parter, men at den også bør utstyres med myndighet til å kunne gripe inn i virksomheter, sørge for oppklaring rundt de forholdene det varsles om og at den bør ha sanksjonsmuligheter overfor arbeidsgiver.

Les forslaget her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**