Kronikk: Lyntog i sneglefart

Stortingsflertallet ønsker en grundig utredning om utbygging av høyhastighetstog i Norge. Enigheten i Stortinget er positiv, men faren er overhengende for at dette bare blir nye utredninger og tomt prat. Det skriver stortingsrepresentant og leder av Stortingets energi og miljøkomite, Gunnar Kvassheim i en kronikk i Haugesunds Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: John Leiv Dahlseng

Stortingsflertallet ønsker en grundig utredning om utbygging av høyhastighetstog i Norge. Enigheten i Stortinget er positiv, men faren er overhengende for at dette bare blir nye utredninger og tomt prat.

Stortinget behandlet forslaget til Nasjonal transportplan i forrige uke. Den behandlingen avklarte at regjeringspartiene ikke legger opp til noen betydelig redusert reisetid med tog i Norge de nærmeste 10 årene. Visjonen om en mer moderne jernbane i Norge de kommende tiårene fortjener å bli tatt på høyeste alvor . Dessverre skyver regjeringspartiene med SV i spissen satsingen foran seg. I stedet for en konkret satsing på kortere reisetid mellom de store byene innen 2020, forsøker de å selge ut et luftslott som i realiteten kun er nye utredninger.

Et lysende eksempel på regjeringspartienes manglende satsing på en mer moderne togtilbud er at de ikke engang foreslår å realisere den nye Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss i planperioden. Denne banen er en del av de fleste konseptutredninger for høyhastighetstog i Norge, og ville vært det naturlige utgangspunktet for å starte en satsing på høyhastighetstog. Men det ville ikke regjeringspartiene gå med på.

Og dette er ikke det eneste eksempelet. Skal man oppnå høyere hastigheter på tog, må flere strekninger oppgraderes og bygges ut:

Grenlandsbanen (viktig for strekningen Oslo — Kristiansand — Stavanger): Regjeringspartiene vil vente.
Dobbeltspor Hamar — Lillehammer (viktig for strekningen Oslo — Trondheim): Regjeringspartiene vil vente.
Flere dobbeltspor på Vestfoldbanen (viktig for Oslo — Vestfoldbyene — Kristiansand): Regjeringspartiene vil vente.

Eksemplene over er avgjørende for å oppnå reisetider på 4 timer mellom Oslo – Bergen/Trondheim, 3 timer Oslo – Kristiansand og 80 minutter Oslo – Skien/Halden/Lillehammer.

Uten utbygginger på disse strekningene blir visjonene om høyhastighetstog og kortere reisetider mellom de store byene en umulighet. Derfor blir det totalt uforståelig at regjeringspartiene, og spesielt SV, ikke kunne bli med på vedtak om dette i Nasjonal transportplan. I klartekst betyr regjeringens opplegg nye utredninger og nye politiske drakamper, og at folk må vente i 20 år på en mer moderne jernbane.

For oss som også mener at det er naturlig å arbeide for at det kan bli hurtigtog til Haugesund , er avklaringen fra Stortinget nedslående. Når man ikke en gang er villig til å gå de første etappene på denne veien, så innebærer det at man i praksis setter strek over hurtigtogplaner på andre strekninger.

Det er over hode ikke samsvar mellom uttalte målsetninger om hurtigtog og de midlene regjeringspartiene setter av til togsatsing. Dermed skapes forventninger som ikke kan innfris. Det manglende samsvar kom godt til uttrykk da regjeringspartiene stemte mot Venstres forslag om å legge til rette for jernbanetunnel i Drangsdalen i Lund kommune i Sør-Rogland. Her går toget grunnet rasfare i 20 km i timen! Regjeringens opplegg innebærer at her ikke kommer tunnel de første ti årene. Men hurtigtog skal vi få sier Hallgeir Langeland fra SV og de andre representantene fra regjeringspartiene, som stemte mot Venstres forslag og massive satsing på tog og kollektivtransport.

Venstre foreslo at det de kommende ti årene brukes 30 milliarder kr mer på tog enn det regjeringspartiene vil bruke. Og vi setter at ytterligere 10 milliarder kroner til kollektivsatsing i storbyene våre. Som en del av dette opplegget foreslår vi at Haugalandet skal bli et av de områdene som kommer med i belønningsordningen for kollektivtransport. Dette vil innebære millionbeløp hvert eneste år til en kollektivsatsing, som det er stort behov for på Haugalandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**