Valg 2009

Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Venstre er Norges sosialliberale parti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


STORTINGSVALGLISTEN
– bli kjent med kandidatene

BROSJYRER
– Last ned programmet, hovedbrosjyren og fylkesbrosjyren i .pdf.

MØTEPLAN
– se hvor du kan treffe våre kandidater!

Nordland Venstre - kandidat trio; Berit Woie Berg, Arne Langseth, Arne Ivar Mikalsen

Nordland Venstre – kandidat trio; Berit Woie Berg, Arne Langseth, Arne Ivar Mikalsen

FYLKESPROGRAMMET
– klikk her for å laste ned hele programmet i pdf.format
– klikk her for noen filmsnutter med politisk budskap.

Kunnskap er nøkkelen til framtida vår.
Kunnskap må skapes, utvikles og bevares. Venstre mener kunnskapsutvikling, forskning og kreativitet er drivkreftene for å skape nye arbeidsplasser og utvikle eksisterende næringsvirksomhet. En god skole med flinke lærere og mer penger til forskning er forutsetninger for å få det til.

Miljøet og naturen er livsgrunnlaget vårt.
Det utfordrer oss til å forvalte naturressursene riktig og langsiktig. Å finne balansen mellom å bevare, utnytte og forbruke er krevende, men spennende og nødvendig. Venstre sier Nei til oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen av hensyn til fiskeri, livet i havet og klimautfordringene.

Velferd er tryggheten vår.
Bedre forebygging og styrking av helsetilbud der folk bor, verdig pleie og omsorg ved livets slutt, god oppfølging av gravide, og rehabiliteringstilbud må prioriteres høyere. For full barnehagedekning trenger vi både private og offentlige barnehager. Det bør være god finansiering for begge.

Sosialt ansvar gir oss fellesskap
Alle mennesker har samme verdi. Noen opplever fattigdom, sosial ensomhet, rusproblemer, vold i nær familie, sorg, dårlig helse, kroniske lidelser eller psykiske lidelser. Venstre vil ha et samfunn som inkluderer og bryr seg, og sikrer alle en minsteinntekt og et hjem. Leid bolig bør bli eid bolig gjennom en hjemkjøpsordning. Avrusningsklinikk, behandling – og ettervernstilbud for rusavhengige må utbygges flere steder

Kultur og frivillig arbeid skaper samhold.
Livskvalitet, trivsel, opplevelse og samhold uttrykkes gjennom kultur og frivillig arbeid. Kulturfestivaler, kunstutstilling, konserter, teater, idrettsstevner og friluftsliv skaper gode møteplasser. Kultur er en offentlig oppgave som best løses i samarbeid med frivillige tilbud. Venstre vil fjerne kostnadene til mva. for frivillige organisasjoner. Frifond til barne- og ungdomsarbeid styrkes. Det må gis støtte til utgivelse av samiske tidsskrifter og litteratur.

Kunst gleder og utfordrer oss.
Mennesker har uttrykt seg gjennom kunst til alle tider. Gjennom toner, ord, lyd, bilder, dans, drama, form og farge gir kunsten oss opplevelser, trivsel, refleksjon og provokasjon. Venstre mener kunstneren er viktig. Derfor vil vi øke kunstnerstipend og utrede bedre pensjonsordninger for kunstnere.

Etablerere og ildsjeler skaper arbeidsplasser.
Mange starter sin egen bedrift. Noen vil ansette flere, andre vil sikre inntekt til seg selv, kunstnere vil leve av det de skaper. For alle disse vil Venstre ha enklere regler for å etablere seg, bedre sosiale ordninger ved svangerskap, sykdom og inntektssvikt. Det bør innføres næringsfradrag på skatt for enkeltmannsforetak.

Likestilling og likeverd vil alltid utfordres.
Forskjellsbehandling, diskriminering, usynliggjøring og maktmisbruk på bakgrunn av kjønn, rase, livssyn, seksuell legning eller funksjonshemming må motarbeides med bevisste holdninger og gode tiltak. Forskjellsbehandling for å oppnå likebehandling kan i noen tilfelle være nødvendig.

Ta kontakt med oss
[email protected]
Gå i interaktiv dialog med oss
liberal.no
Les mer om oss
nordland.www.venstre.no
Vårt stortingsvalgprogram
program2009.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**