En styrke og støtte for alle

I dagens Agderposten får Grimstad sterk faglig støtte for planene av leder av NBF Aust Agder og biblioteksjef i Arendal Ola Eiksund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


“Arendal hadde det samme utgangspunktet i 1999. Det nye biblioteket var startskuddet til den snuoperasjonen som Arendal da tok fatt på. Den samme debatten som Grimstad er inne i nå, hadde vi i Arendal for rundt 10 år siden, svarer han.” Agderposten på nett, 18.06.09.

I papirutgaven kan du lese en lengre kronikk han har skrevet omkring spørsmålet om utsettelse av bibliotekutbyggingen. Har du ikke avisen eller leser denne artikkelen senere enn 18.06.09 kan du jo stikke innom biblioteket, finne avisen og slå opp på side 22. I kronikken er han innom adgangen til biblioteket for skoleklasser, funksjonshemmede, barnehager, bibliotekets betydning for leseutvikling, informasjonshenting, gratis adgang til IKT, mulighet til å få informasjon for alle, møteplass hvor alle får lik mulighet, formidling m.m.

Folkebiblioteket er en lovpålagt oppgave som Grimstad de siste 30 årene har forsømt og drevet på dispensasjon, altså ikke gjort som loven krever. Det kan nok bli dyrere å fortsette slik i 30 år til enn det vil være å bygge nå, biblioteket skal nemlig vare en støtte funksjon til alle de andre sammfunnsoppgavene og det kan den ikke dekke på dispensasjon. Hele samfunnet skal nemlig dra nytte av biblioteket, og derfor er det viktig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**