Engasjer dokker

Venstre oppfordrer elever og lærere i videregående skole til å være aktiv og engasjere seg i prosjektet “En bedre skole for elevene våre”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Målet om at flere ungdommer fullfører videregående skole med gode resultater kan ikke nås uten at elevene og lærerne på hver skole engasjerer seg i hvilke tiltak som skal prioriteres i prosjektet.

Venstre trur at kreativiteten er stor på skolene, og at de kan få til masse spennende læring innenfor ordinær ramme og den totale rammen på 8,6 millioner ekstra hvert år til skolene i prosjektperioden.

Engasjer dokker, etterspør planer og be om å bli innvolvert i prosjektet:-)

Bjørg H. Jenssen
Fylkestingsgruppeleder Nordland Venstre

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**