Haldens historie blir bokverk

16. august vedtok et enstemmig kommunestyre å engasjere en historiker for å skrive Haldens historie. Venstre stemte for forslaget. I debatten framhevet Geir Helge Sandsmark at forfatteren må stilles svært fritt når det gjelder valg av innretning. Han talte også for å vise den store bredden som Haldens historie byr på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Geir Helge Sandsmark

Foto: Kjartan Allmenning

Kommunestyret bevilget til sammen 3 200 000 kr til bokprosjektet. Forfatteren samarbeider med en bokkomité. Hovedfokus skal være fra 1600-tallet fram til dags dato. Boka skal komme ut høsten 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**