Styrk forskning og høyere utdanning

I snart fire år har den rødgrønne regjeringen sviktet norsk forskning og høyere utdanning, skriver stortingskandidat Håkon Alstadheim i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innlegg, av stortingskandidat Håkon Alstadheim

Hakon Alstadheim

Foto: Venstre

I snart fire år har den rødgrønne regjeringen sviktet norsk forskning og høyere utdanning. I stedet for å sette forskning og høyere utdanning først, som en grunnleggende investering i satsningen på kunnskaps- og lavutslippssamfunnet, har regjeringen nedprioritert disse viktige samfunnsområdene.

Verken budsjettene eller den nye forskningsmeldingen kan rette opp inntrykket av en regjering som mangler vilje til å prioritere forskning og høyere utdanning. Venstre har som hovedprioritet å øke den norske forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP innen 2013 og øke Fondet for forskning og nyskaping til 150 milliarder innen 2010. For å rette opp regjeringens vedvarende hvileskjær vil Venstre styrke forskning og høyere utdanning gjennom økte bevilgninger til universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.

Økonomiske nedgangstider gir et stort behov for forskning og innovasjon, både i det offentlige og fremfor alt i næringslivet. Derfor vil Venstre øke beløpsgrensene og gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen og styrke ordninger som direkte stimulerer næringsrettet forskning og utvikling, blant annet Brukerstyrt Innovasjonsarena(BIA) og Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**