Venstre vil øke adopsjonsstøtten

Foreldre som velger å ta seg av barn som allerede er satt til verden, bør få bedre økonomisk støtte og møte et mindre rigid regelverk, skriver stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Innlegg, av Andre N. Skjelstad – stortingsrepresentant

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Foreldre som velger å ta seg av barn som allerede er satt til verden, bør få bedre økonomisk støtte og møte et mindre rigid regelverk. Venstre går derfor inn for at adopsjonsstøtten økes til 1 G, som tilsvarer drøyt 70.000 kroner.
Gjennom deltakelse i Bondevik II-regjeringen var Venstre med på å øke adopsjonsstøtten. Etter regjeringsskiftet har vi i opposisjon foreslått ytterligere økning. Dette arbeidet vil vi fortsette.
Det er også viktig at prosessen rundt adopsjon blir mindre byråkratisk og mer forutsigbar. I Stortinget har Venstre fremme forslag for å få dette til. Et bidrag vil være å sørge for at prosessen for å bli godkjent som adopsjonsforeldre maksimalt skal ta ni måneder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**