Venstreforslag blir realitet: Arendal får Alternativ til vold-kontor

Alternativ til Vold-kontor åpnar mandag. Arendal Venstre gratulerer med denne merkedagen i arbeidet for dei som blir ramma av vold i familien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Agderposten skriv i dag:

De skal bekjempe familievolden
Barn og kvinner lider fordi kommunene i Aust-Agder ikke har etablert et behandlingstilbud mot vold i nære relasjoner. Etter å ha jobbet flere år i det kommunale barnevernet – og følt problemene på kroppen, åpner Britta Hansen og Inger Brit Line nå et lokalt Alternativ Til Vold-kontor i Arendal.

Inger Brit Line og Britta Tranholm

Foto: Jan Kløvstad

– De aller fleste voldsmenn er helt vanlige folk. Det handler om å gi dem et verktøy til å mestre sinnet sitt, sier Britta Hansen og Inger Brit Line.

Med støtte fra staten og Arendal kommune tilbyr de nå et behandlingstilbud til de mange voldsutøverne som daglig utsetter ektefeller og barn for ulike typer vold fordi de ikke selv klarer å takle de vanskelige følelsene sine.

Ulike typer vold

For det er ofte det det handler om: Vanskelige følelser som finner sitt utløp i ulike former for vold.

– Når vi hører ordet vold, tenker vi gjerne på det som skjer i Arendals gater en sen fredag og lørdagskveld. Sannheten er at det meste av volden skjer innenfor husets fire vegger, forklarer Britta Hansen.

I voldsbegrepet ligger det også en annen myte: Vold er ikke bare spark og slag.

– Den psykiske volden kan være vel så ille som den fysiske, sier Inger Brit Line.

At voldsutøveren kontrollerer ektefellens atferd og bruker nedsettende kallenavn, kan være eksempler på psykisk vold.

Også materiell vold – at voldsutøveren knuser ting som ektefellen er glad i, og latent vold – at omgivelsene går i konstant angst for hva som kan komme, er ifølge Inger Brit Line andre eksempler på psykisk vold.

Tilbyr terapi

Gjennom individuell samtaleterapi og gruppeterapi skal folk som sliter med vanskelige følelser få et nytt verktøy til å mestre sinnet sitt.

At problemet er stort, viser tall fra Norsk Institutt for oppvekst, velferd og aldring. Hver fjerde ungdom i videregående skole er ifølge undersøkelsen blitt utstat for vold fra minst en av sine foreldre.

Ifølge regjeringens handlingsplan er barn som opplever vold i hjemmet spesielt sårbare.

«Det haster med å få på plass god kompetanse i hjelpeapparatet og gode samarbeidsrutiner mellom politi, barnevern og helsevern», heter det i planen.

Ti prosent av barna i undersøkelsen har opplevd vold mellom foreldrene. Dette er en type vold som også har ført til tap av menneskeliv.

Ifølge KRIPOS ble mellom 20 og 30 prosent av alle drap de siste ti årene begått av nåværende eller tidligere kjæreste, ektefelle eller samboer.

– Til nå har det ikke vært noe behandlingstilbud for mennesker som utsetter omgivelsene sine for ulike former for vold. Dette vil vi nå gjøre noe med, sier de to initiativtakerne bak det nye voldskontoret i Arendal.

Alternativ Til Vold

Alternativ Til Vold (ATV) heter det nye kontoret som 22. juni har offisiell åpning i Grandgården i Arendal.

– I flere år arbeidet vi i det kommunale barnevernet i Arendal. Hver dag følte vi selv på kroppen hvor store problemene var. Mens mor og barn ble henvist til Krisesenteret i Aust-Agder, fantes det ikke noe tilbud for voldsutøveren, sier Inger Brit Line.

Krisesenteret i Aust-Agder er et tverrkommunalt tiltak. Det er foreløpig ikke det nye voldskontoret. Selv om det av kommunene i Aust-Agder bare er Arendal som støtter kontoret økonomisk, går tilbudet likevel ut til alle.

– Dessverre er det i dag mange kvinner og barn som lider fordi kommunene i Aust-Agder ikke har etablert et eget behandlingstilbud til vold i nære relasjoner. Derfor regner vi med at flere kommuner slutter seg til etter hvert som de ser behovet, sier Britta Hansen og Inger Brit Line.

Voldsutøveren kan selv ta kontakt, men vedkommende kan også bli henvist fra ulike instanser som fastlege, politi, barnevern, bedriftshelsetjeneste og helsestasjon, dersom de ønsker det.

– Behandlingen kan også legges inn som et av vilkårene i en dom eller som vilkår i en barnefordelingssak, sier Britta Hansen.

Slår sprekker

Det er den volden som oppstår i såkalte «nære relasjoner» Britta Hansen og Inger Brit Line ønsker å konsentrere seg om. Drahjelpen fikk de fra Amnesty Internasjonal som i 2006 publiserte rapporten «Glansbildet slår sprekker» der det dokumenteres at 20.000 kvinner utsettes for vold eller alvorlige trusler om vold i Norge hvert år.

Til tross for disse skremmende tallene, hadde 95 prosent av kommunene som var med i undersøkelsen ingen handlingsplan for å bekjempe volden mot kvinner. I tråd med Soria-Moria-erklæringen utredet regjeringen i 2008 en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Selv om de andre kommunene i Aust-Agder glimret med sitt fravær, fulgte Arendal opp med en egen handlingsplan. Så kom også pengene. Dermed var grunnlaget for det nye kontoret lagt.

Les meir om Venstres forslag i bystyret – etter initiativ frå Amnesty International i Arendal her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**