-Fantastisk gjennombrudd for Nytorget

-Dette er et gjennombrudd for alle oss som har jobbet for å redde Nytorget. Nå har et enstemmig vedtak i praksis åpnet for at planen for Nytorget kan tas opp igjen til ny behandling, fastslår Venstres Helge Solum Larsen som er nestleder i kommunalstyret for byutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Øyvind Misje

Torsdag kveld vedtok kommunalstyret for byutvikling enstemmig å gå videre med planarbeidet for en parkeringshall under Bergeland. Dermed ligger alt til rette for at reguleringsplanen for Nytorget kan tas opp igjen. I 2006 vedtok flertallet at torgplassen skulle graves opp for å gi plass til en underjordisk parkeringshall. Dette ville ødelagt flere gamle trehus, den gamle jugendmuren og vegetasjonen på torget. Hvis en fjellhall realiseres, er det ikke lenger behov for å grave ut Nytorget.

Helge Solum Larsen har slåss for dette i mange år. Da reguleringsplanen ble behandlet i 2006 tapte han for Høyre, Ap og KrF, som ville grave opp torget.
-Jeg må bare si at jeg er imponert over hvordan disse partiene har snudd. De har vært voksne og konstruktive i en vanskelig sak, sier Solum Larsen til Stavanger Aftenblad.

Nytorget

Foto: Frode Kleppe

Han er klar på hva som nå er målet:
— En oppussing og modernisering av Nytorget på Nytorgets premisser. Det betyr at vi beholder vegetasjonen og muren, og at alle aktører får delta i diskusjonene om hvordan plassen skal utvikles, sier han. Venstre har også som mål å få sikret den bevaringsverdige bebyggelsen rundt plassen.

Næringslivet på Nytorget er godt fornøyd når graving nå synes avverget, les mer i Rogalands Avis her >>

Stavanger kommunes administrasjon uttaler i saksframlegget seg positivt til fjellhall: En fjellhall for parkering istedenfor parkeringsanlegg under Nytorget gir stor frihet til både å planlegge, bevare og opparbeide Nytorget. Direktøren anbefaler at det arbeides videre med fjellhaller for parkering under Bergeland. Når de ovennevnte vurderingene er gjort vil bystyret få forelagt en sak for å endelig avklare om reguleringsplan for Nytorget skal endres og fjellhaller reguleres.

Nytorget St. Petri kirke

Foto: HSL

Administrasjonen antyder også at Jorenholmen kan demonteres ved etablering av en fjellhall.
Venstre har i flere tiår arbeidet for å fjerne parkeringshuset på Jorenholmen til fordel for andre viktige byfunksjoner. -Parkeringsplasser trenger ikke utsikt, sier Helge Solum Larsen.

Les mer i Aftenbladet her >>

Les mer i Rogalands Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**