Asbjørn Eidnes er gått bort

Lektor, lokalhistoriker og venstremann Asbjørn Eidnes døde 18. juni. -Med sitt interessefelt er han et eksempel på urvenstremannen, men han brukte si tid mer på kultur enn som folkevalgt. Han var framfor alt ei drivende kraft i samfunnet, sier fylkesleder i Venstre Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Asbjørn Eidnes, født 16. juli 1921 var lektor, folkehøgskolerektor, forfatter og lokal- og kulturhistoriker. Han var i en årrekke pådriver i Harstads kulturliv og landsdelen forøvrig. Eidnes’ interessefelt rommet sang, musikk og idrett, lokalhistorie. Han var formann i Harstad Historielag i en årrekke. Eidnes var redaktør for historielagets årlige publikasjon Årbok for Harstad og for bladet Håløygminne. Han skrev flere artikler for begge publikasjonene.

Eidnes vokste opp i et kultur- og lærermiljø ved Trondarnes Folkehøgskole hvor hans far, Hans Eidnes, var rektor. Asbjørn ble også tilknyttet skolen som lærer, og fra 1959 til 1988 som rektor. Han har skrevet flere bøker, dirigert en rekke kor, vært guide ved Trondenes kirke, hatt tillitsverv i Festspillene i Nord-Norge, og fra 1962 til sin død var han redaktør av bladet Håløygminne. Dette vervet overtok han fra sin far, Hans Eidnes, som hadde redigert bladet siden 1920.

Som student under krigen ble Eidnes arrestert av tyskerne i 1943 og sendt med fangeskipet «Donau» til Stettin og derfra til fangeleiren Buchenwald og senere Elsass.

I september 2008 mottok Eidnes Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt historiske engasjement, og i 1992 ble han tildelt Harstad bys fortjenstemedalje.

Han har også vært medlem av kulturstyret og vara til bystyret i Harstad.

Vi lyser fred over Asbjørns minne!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**