Et liberalt blikk på Bystyrets juni møte

Valgkampen nærmer seg og det ble godt gjenspeilet i bystyresalen, hvor posisjonspartene stor fra hverandre i mange viktige utviklingsaker for Bodøsamfunnet. Arbeiderpartiet måtte stadig gå mot sine posisjonspartnere og finne støtte hos FrP og Høyre for å få nødvendig flertall for sin politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var to saker som skilte seg ut denne gang. Kommuneplanens arealdel hvor Rønvikjordene og Saltstraumen var stridstemaene. Miljøet tapte igjen og nedbyggingslysten vant fram…
Det andre var alle økonomisakene, årsmeldingene og tertialrapportene og perspektivmeldingen. Med den rødgrønne regjeringen stoppet de frie overføringene til kommunene, og for Bodø har dette medført inntektssvikt som dagens posisjon ikke har klart å justere for. Dette gjør at kommuneøkonomien må bruke fond til vanlig drift for å gå i ballanse, når vi tillegg har merforbruk utover budsjett er situasjonen kritisk og krever handling.

Det gledelige fra dette bystyremøtet var at kommunen søker om å bli en forsøkskommune med stemmerett for 16-åringer i 2011. Dette har vært en viktig sak for Venstre og vi er glade for dette vedtaket.
Bodø Ungdomsråd hadde en god presentasjon og argumentasjon for hvorfor stemmerett for 16-åringer er rett, og Venstre støtter ungdomsrepresentanten fullt ut.

Bystyrerepresentanten fra Venstre tok ordet i behandlingene av de fleste sakene. Hele saksbehandlingen blir filmet og finnes på Bodø kommune hjemmesider, og her er noen utvalgte klipp av Venstres innlegg:

Økonomiplanen, tertial og perspektivmeldingen. Posisjonen var mest opptatt av å forsvare sin politikk selvfølgelig, og å belyse alt positive som skjer til tross for stort underskudd. Opposisjonen var mest opptatt av å gjøre ting smartere. I en lang debatt med mange innlegg fokuserte Venstres representant på frivillighet og effektivisering.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

I debatten om kommuneplanens arealdel ble fokuset på Rønvikjordene og Saltstraumen. Mange andre momenter burde vært debattert, men dette fant ikke bystyresalen tid til. Venstre hadde to innlegg i debatten. En for bevaring av Rønvikjordene og en for ønske om en felles arealplan for Skjerstadfjorden. I denne snutten har vi og tatt med ordførens forsvarstale, og avsluttningen til Gunnar Steen (AP).

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Reguleringsplan for Austerli hyttefelt. Her vedtok flertallet utbygging mot anmodningen fra lokalutvalget og mot SP, KRF, Venstre og Rødt sine stemmer.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Reguleringsplan for Rv.80 Sandvika- Sagelva i Bodø og Fauske kommuner. Her stemte
Representanten fra Venstre mot forslaget del 2 som etter representantens syn er selvfølgeligheter, politiker pjatt og valgflesk:
"I forbindelse med at veistrekningen Sagelva — Nordvik på riksvei 80 skal utbedres henstiller Bodø kommune om at veimyndighetene vurderer å gjøre strekningen til en "nullvisjonsstrekning", for å ytterligere opparbeide seg kunnskap om hvilke tiltak som kan hindre ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som følge. En særlig fokus bør legges på forholdene til motorsyklistene, og bystyret ber veimyndighetene å vurdere kriteriene for "Nullvisjonsvei for MC" innarbeidet i planarbeidet."

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**