Gratulerer med flyktningedagen, Jens og Jensen!

I dag er den internasjonale dagen for flyktninger. Dette er dagen til de 42 millioner menneskene som flykter fra krig, nød, sult eller forfølgelse, i eller utenfor sitt hjemland. Dette er ikke bare tall, men også menneskeliv skriver Lars Gunnar Marken i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi har en regjering som helt åpenbart ikke bryr seg mer om egne meningsmålinger enn om situasjonen til disse 42 millioner flyktningene. I Soria Moria-erklæringen satte de rødgrønne seg et mål om å ta imot 1500 flyktninger årlig. Dette er usle 500 mer enn hva FN forplikter Norge til som et absolutt minimum, og knapt halvparten av hva Flyktninghjelpen mener man burde ha som mål. Til sammenligning mottok Sverige over 30 000 kurdere i 2007.
Men i stedet for å gjøre en liten innsats for de 42 millioner menneskene denne dagen er ment å fokusere på, strammer regjeringen inn flyktningpolitikken og setter en grense ved 1200.
Men det som gjør regjeringen med Ap i spissen helt usmakelig er at mindreårige asylsøkere blir sendt på hodet ut av landet det øyeblikk de fyller 18 år, uavhengig av hvor lenge de har bodd i Norge.

Dessverre er dette blitt en typisk trend i norsk politikk. Arbeiderpartiet er livredde for å miste stemmer til Frp, et Frp som spiller på fremmedfrykt. Partiet rykker stadig fram på målingene hver gang Siv Jensen advarer mot den store snikislamiseringen av Norge, uten å kunne si hva det egentlig innebærer, og det er tydelig at Jens & co føler at de ikke kan være noe dårligere. Istedenfor å ta klart avstand fra Fremskrittspartiets inhumane flyktningpolitikk, henger Arbeiderpartiet seg på i frykt for å tape terreng på meningsmålingen. Der man kunne ha satt fokuset på Norges ansvar som en nødhavn for mennesker som flykter fra krig, nød og forfølgelse, snakker Arbeiderpartiet om hvordan de skal knuse «radikal islam». I grunnen er ikke Arbeiderpartiet eller FrP så forskjellige — de er akkurat like usmakelige i flyktningpolitikken.

Denne dagen er ment til å sette fokus på dem verken FrP eller Arbeiderpartiet snakker om — menneskene som frykter fra krig, nød og forfølgelse, og som fra tid til annen finner på å søke hjelp i verdens rikeste land. Inntil virkeligheten for de 42 millionene flyktningene går opp for Jens og Jensen, får vi bare gratulere dem med dagen
Venstre ønsker å kunne bidra for å løse verdens flyktningeproblem og de utfordringene Norge møter ved å la flere komme til Norge ved å redusere saksbehandlingstiden for asylsøknader, noe som sikrer raskere utsending av de som ikke har krav på beskyttelse og bedre forhold for de som har det. Venstre vil også øke Norges mottak av kvoteflyktninger fra FN, og vi vil senke terskelen for å få asyl på grunn av kjønnsrelatert forfølgelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**