Ingen interesse for forsøksordningen med stemmerett!

Det er veldig passivt å takke nei til deltakelse i forsøksordningen om å gi stemmerett for landets 16-17 åringer ved kommunevalget i 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Valgurne

Foto: Microsoft

Det Kongelige Kommunal-
og Regionaldepartementet inviterte nylig alle landets kommuner til å søke om deltakelse i forsøksordningen med stemmerett for 16-17 åringer ved kommunevalget i 2011. Nannestad kommune stemte imidlertid, mot stemmene til Venstre og SV,
ned denne muligheten under kommunestyremøtet i forrige uke.

Venstre vil at stemmerettsalderen skal være 16 år, og har alltid gått i bresjen for å utvide demokratiet. En slik utvidelse ville kunne være med på å tvinge oss lokalpolitikere til å fokusere mer på ungdomssaker. Dette ville igjen kunne bidra til økt engasjement og rekruttering til politisk aktivitet blant unge. Noe vi saktens kunne trenge i Nannestad.

Hvis man ser på antall saker som tas opp i elevenes kommunestyre i kommunen, og til dels også hvilke saker, som tas opp, og ikke tas opp, må det være grunn til å spørre seg om kommunen i det hele tatt har en bevisst politikk i forhold til å trekke ungdom med i politisk arbeid og deltakelse i kommunale politiske prosesser. Saker som etter vårt syn helt åpenbart direkte eller indirekte berører ungdommene i kommunen, blir ikke gjenstand for diskusjon og behandling i elevenes kommunestyre, og det er veldig, veldig synd.

Under det ordinære kommunestyremøtet sist uke var det eksempelvis deltakelse i forsøksordningen med stemmerett for 16-17 åringer, som sto på sakskartet, sammen med rusmiddelpolitikk og energi- og klimapolitikk. Dette er saker som etter vårt syn naturlig hører hjemme i elevenes kommunestyre. Når vi så legger kommunens økonomiske politikk oppå dette igjen kunne vi saktens trenge både ungdommelig pågangsmot og kreativitet for å få endene til å møtes. Undertegnede er overbevist om at bygdas ungdom nok hadde valgt å la fritidsklubben bestå, til en kostnad på
kr. 80 000,- fremfor å binde opp 40 millioner av “arvesølvet” vårt til å bygge en ny fylkesveg.

Ungdommelig hilsen fra
Per R. Lien
Nannestad Venstre
Kommunestyrepolitiker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**