Til innhold

Bærekraftige Nannestad - en grønn bygd i vekst!

Våre hjertesaker

 • En god barndom varer livet ut

  Barn og ungdom skal møte engasjerte og godt kvalifiserte voksne som leder dem på veien til å bli mennesker som evner å ta vare på hverandre, engasjerte samfunnsborgere og godt kvalifiserte utøvere av sitt yrke. Vi aksepterer ikke mobbing.

 • Kultur, idrett og frivillighet - limet i lokalsamfunnet

  Nannestad har et aktivt kulturliv med tilbud innen mange ulike felter. Vi vil utvikle vårt kulturhus, kommunehuset, til å bli et sentrum i det aktive og pulserende kulturlivet i kommunen og vi vil utvikle biblioteket til et sentrum for formidling av litteratur, debatt og engasjement. Vi vil sørge for bedre finansiering av driften av idrett og frivillighet.

 • Leve hele livet - et godt sted å bli gammel

  Vi ønsker at alle får en verdig alderdom, og vil sørge for omsorgstilbud som gjør det mulig å bo i eget hjem lengst mulig. Når det trengs skal den nødvendige omsorgen være på plass, og vi vil prioritere den palliative pleien i livets siste fase. Alle har rett til en verdig avslutning på livet.

 • Bærekraftige Nannestad

  Det grønne skiftet skjer lokalt, her i Nannestad! Venstre vil være en pådriver for at Nannestad kommune har en ambisiøs klimastrategi med mål om at Nannestad kommunes virksomhet skal være klimanøytral innen 2030.

 • Utvikling av bygda

  Vi må dyrke gründerånden som allerede finnes og støtte opp om nyetableringer, om så også med økonomiske virkemidler. Vi ønsker at bedrifter, små-, mellomstore og de store med, etablerer seg i vår kommune. Vi ønsker næringsutvikling knyttet tett opp imot primærnæring, miljø-, klima-, kultur-, fornybarhets- og gjenvinnings-bransjene så vel som annen virksomhet som passer inn i vårt nærmiljø. Vi vil jobbe for bedre kollektivløsninger.

Våre folk