Til innhold
Fra venstre, 2. kandidat Sara Wollan Gjengstø , toppkandidat Sigve Wollan Gjengstø, og 3. kandidat Rune Sveen., Foto: Kjell-Erik Dahl

en grønn bygd i vekst!

Nannestad Venstre

Nannestad Venstre er det liberale partiet i sentrum av politikken. Det gir oss mulighet til å samarbeide til alle sider i politikken.

Kulturrådet mener at Nannestad Venstre har den beste politikken for kulturen. Vi mener vi har den beste politikken for hele kommunen.

Våre hjertesaker

 • En god barndom varer livet ut

  Barn og ungdom skal møte engasjerte og godt kvalifiserte voksne som leder dem på veien til å bli mennesker som evner å ta vare på hverandre, engasjerte samfunnsborgere og godt kvalifiserte utøvere av sitt yrke. Vi aksepterer ikke mobbing.

 • Kultur, idrett og frivillighet - limet i lokalsamfunnet

  Nannestad har et aktivt kulturliv med tilbud innen mange ulike felter. Vi vil utvikle vårt kulturhus, kommunehuset, til å bli et sentrum i det aktive og pulserende kulturlivet i kommunen og vi vil utvikle biblioteket til et sentrum for formidling av litteratur, debatt og engasjement. Vi vil sørge for bedre finansiering av driften av idrett og frivillighet.

 • Leve hele livet - et godt sted å bli gammel

  Vi ønsker at alle får en verdig alderdom, og vil sørge for omsorgstilbud som gjør det mulig å bo i eget hjem lengst mulig.

 • Bærekraftige Nannestad

  Det grønne skiftet skjer lokalt, her i Nannestad! Venstre vil være en pådriver for at Nannestad kommune har en ambisiøs klimastrategi med mål om at Nannestad kommunes virksomhet skal være klimanøytral innen 2030.

 • Utvikling av bygda

  Vi må dyrke gründerånden som allerede finnes og støtte opp om nyetableringer, om så også med økonomiske virkemidler. Vi ønsker at bedrifter, små-, mellomstore og de store med, etablerer seg i vår kommune.

Våre folk