Ein kjempefest!

Venstre gratulerer Kjæmpestaden med eit fantastisk arrangement. Slike arrangement gjer at stadig fleire blir stolte av byen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sjå noen bilde frå festen her, særleg da ostindiefararen Götheborg la til kai.

Arendal ventar på Götheborg

Foto: Jan Kløvstad

Frå venstre Nils Johannes Nilsen, Tormod Vågsnes, Torill R. Larsen, Irene Aune Henriksen og Kristen Bjormyr.

Nils Johannes Nilsen fotograf

Foto: Jan Kløvstad

Nils Johannes Nilsen filma, med Irene Aune Henriksens kamera.

Sang Arendal

Foto: Jan Kløvstad

Forsterka Arendal handelsstandsforenings kor sang.

Song Arendal

Foto: Jan Kløvstad

Næs Jermverksmuseum på Kjæmpestaden

Foto: Jan Kløvstad

Næs Jernverksmuseum markerte seg sterkt.

Sirkusartistar

Foto: Jan Kløvstad

Unge sirkusartistar hadde gått på kurs i vinter.

Götheborg c

Foto: Jan Kløvstad

Og ostindiefararen Götheborg samla mange besøkande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**