Ikke flertall for økt satsing på IKT

Venstres Jon Gunnes foreslo i formannskapet i dag at Trondheim kommune skal satse mer på IKT i skolen. Forslaget ble dessverre nedstemt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Gunnes la fram et forslag der han ba rådmannen prioritere utstyr og kompetanse innenfor IKT langt høyere enn i dag. Det har vist seg at elevenes ferdigheter er for dårlige.

Jon Gunnes

Foto: Frode Fjeldstad

– Digitale verktøy er det viktigste skolemateriell i framtida og opplæring og bruk må derfor økes kraftig. Dette må synliggjøres i kommunens budsjetter og i rektorenes prioritering på hver enkelt skole, sier Gunnes. – Trondheim kommune bør uttrykke et sterkt ønske om at elevene skal gjennomføre nasjonale prøver i digitale ferdigheter. Det er ved slike prøver man kan se om man har riktig utvikling og at man når målene som er satt på denne basisferdigheten.

Forslaget fikk kun fire stemmer, og ble dermed ikke vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**