Årsmøte i Nordland Venstre 2010

Info om årsmøtet i Nordland Venstre 13-14.februar 2010, inkl program for helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Årsmøtet for 2010 avholdes i Bodø 13.-14. februar 2010.
NORDLAND VENSTRE
Program for årsmøtet 13.-14. februar 2010
på SAS Blue Hotell, Bodø

LØRDAG:
12.00 — 13.00 Lunsj
13.00 — 13.30 Åpning av årsmøtet ved fylkesleder
•Utdeling av Nordland Venstres miljøpris for 2010.
•Kunstnerisk innslag
13.00 — 13.30 Sak 1- Konstituering
Presentasjon fra redaksjonsnemnda
Kort pause
13.30 — 15.30 Sak 2 — Innledning ved Terje Breivik
Generell politisk debatt etter innledninger,
inkludert debatt om distriktspolitiske problemstillinger knyttet til vedlagt dokument
15.30— 16.30 Sak 4 — Årsmelding 2009
Styrets årsmelding inkl. valgrapport
Fylkestingsgruppas årsmelding
Regionledernes årsmelding
•Sak 5 — Regnskap 2009
•Sak 6 — Medlemskontingent 2011
•Sak 7 — Budsjett 2010
16.30— 17.00 Kaffepause med beinstrekk (og frist forslag pol. uttalelser)
17.00 — 18.00 Forslagsverksted
•Sak 8 – Konkrete forslag jobbes fram med fokus på valg 2011
18.00 — 18. 30Regionmøter. / (møte i red. nemnda politiske uttalelser)
18.30 — 19.00 Sak 9 – Politiske uttalelser
20.00 Middag og sosialt samvær.
Hver region bidrar med ett innslag under middagen.

SØNDAG:
09.30 — 10.00 Sak 8 Forslag fra forslagsverksted presenteres.
10.00 — 10.30 Sak 9 Politiske uttalelser.
10.30 — 11.15 Sak 10 — Valg
Valg av styret
Valg av regionledere
Valg av 6 utsendinger m. vara til Venstres landsmøte
Forslag til nominasjonsnemnd
11.15 — 11.30 Kaffepause
11.30 — 12.30 Sak 8 — Innspill til distriktspolitisk utvalg og landsstyret godkjennes
•Sak 9 – Politiske uttalelser
12.30 — 13.45 Ekstern innleder: Helene Johansen, PhD i politisk markedsføring.
Etter innledning debatt om politiske og organisatoriske utfordringer til Kommune- og fylkestingsvalget i 2011
13.45 — 14.00 Avslutning og oppsummering ved leder
14.00 Lunsj og hjemreise

NB! kl 15.00 – 16:00 Dataurs i nettpubliseringsverktøyet og V+ for interessenter på Venstres kontor.

rammer for årsmøtet
1. Regionene oppfordres til å lage et innslag under middagen.
2. Fylkestingsgruppa, fylkesrådet, regionledere og Unge V oppfordres til å sende inn et skiftlig årsmeldingsnotat.
3. Forslag til årsmelding sendes på mail til styrets medlemmer.
4. Distriktspolitisk dokument sendes til lokallagene og delegatene som oppfordres til å komme med konkrete innspill til dette dokumentet.
5. 2 timer politisk debatt. Strukturert på tema. Konkrete forslag sendes til landsmøtet. Forslagsverksted for å jobbe frem konkrete forslag for fylkestingspolitikk og kommunepolitikk.
6. Regionmøter etter politisk debatt.

Prosess på årsmøtet i forhold til distriktspolitiske innspill og politiske uttalelser.
Innkomne politiske uttalelser presenteres av utvalget innledningsvis i møtet, og avklaring av antall som årsmøte skal vedta dersom det er mange forslag.
I den generelle debatten har fylkesleder en innledning om distriktspolitisk arbeid etter innledningen til generalsekretæren. Debatten om dette blir ett av temaene i den generelle debatten.
Senere settes av tid til å jobbe fram konkrete forslag om ulike temaer, inkludert til dokumentet "Frihet til å bo der du vil" som er sendt ut. Forslagene presenteres neste morgen, og de forslagene årsmøtet ønsker skal sendes inn, godkjennes.

Styret i Nordland Venstre

Styret i Nordland Venstre

Landsmøte 2010
Valg av delegater til Landsmøte i Venstre, april 2010

Miljøprisen 2010:
kommer, meld inn forslag til Kerstin Ander-Trønsdal.

Forlag til uttalelser:
kommer, meld inn forlag til Kerstin Ander-Trønsdal.

ARKIV:
Årsmøte i 2009
Årsmøte i 2008

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**