Kommentar: Venstre vil ha en «Bondevik 3»-regjering!

Leder i Haugesund Venstre, Svein Abrahamsen, har i dagens Haugesunds Avis et leserinnlegg om regjeringssituasjonen etter valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les hele innlegget her:

Venstre vil ha en «Bondevik 3»-regjering!

Jeg viser til leserinnlegg om Venstre den 22. juni 2009 av Oddvar T. Jensen.

Det viktigste for Venstre i de kommende årene er å ta steget over i lavutslippssamfunnet, bygge kunnskapssamfunnet og reformere velferdssamfunnet. Vi kan best gjennomføre dette i en borgerlig regjering bestående av Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti. Disse tre partiene har vist styringsdyktighet sammen tidligere og bør ta over etter den rødgrønne regjeringen til høsten.

Venstre er et liberalt borgerlig parti og det er ikke aktuelt for oss å sitte i regjering sammen med Fremskrittspartiet. Venstre står langt fra Fremskrittspartiet i kjernesaker for oss, som en offensiv klimapolitikk, en ansvarlig økonomisk politikk og en anstendig innvandringspolitikk. Vår respekt for velgerne til begge partier gjør at vi ikke kan sitte i regjering sammen.

I sitt innlegg tar Oddvar T. Jensen opp Venstres syn på oljeboring i nord. Venstre går til valg på at vi vil innføre vern mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen. I disse havområdene finner vi viktige gyteområder for torsk, store sjøfuglkolonier og store korallrev. Havforskningsinstituttet, Statens forurensningstilsyn og Naturforvaltningsdirektoratet har advart politikerne mot å åpne for oljeboring her. Vi tar slike advarsler fra fagmiljøene på alvor og kan ikke sitte i en regjering som setter naturen, miljøet og ressursene i disse sårbare områdene på spill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**