Venstre støtter Polytec

Forskningsstiftelsen Polytec i Haugesund har nylig søkt om statlig grunnbevilgning og etterlyser politisk støtte til søknaden. Haugesund Venstre varsler nå full støtte til Polytec sin søknad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

May-Britt Vihovde

Foto: Audun Halaas

Venstres May Britt Vihovde vil ta opp saken i formannskapet i Haugesund kommune etter sommerferien. Hun vil her be om at kommunen uttrykker støtte til at Polytec får en statlig grunnbevilgning, gitt at Forskningsrådet finner at de faglige kravene er innfridd.

Venstre vil ha en storstilt satsing på å bygge kunnskapssamfunnet. Forskning er en bærebjelke for å sikre velferd, miljø, demokrati og et nyskapende næringsliv. Venstre ser derfor på det som viktig å styrke Polytec, slik at Polytec kan bli en enda viktigere forskningsinstitusjon i Haugesundregionen.

– Vi har behov for en sterk forskningsinstitusjon som kan dekke kunnskapsbehovet til næringslivet og offentlig sektor i vår region, sier May Britt Vihovde. Vi vet fra andre steder i landet at sterke forskningsmiljøer trekker til seg høyt kvalifisert arbeidskraft og nye bedrifter. Haugesundregionen har også behov for et «hjernekraftverk», som vi håper at Polytec vil kunne bli, avslutter Vihovde.

Polytec er en forskningsstiftelse i Haugesund som driver forsknings- og utviklingsarbeid innen områdene energi, miljø, gassteknologi og sikkerhet, samt andre fagområder som har naturlig tilknytning til Haugalandet og Sunnhordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**