Odd Einar Dørum i Lillesand 8. juli

For fjortande gong stiller Odd Einar Dørum i det grøne hos Tora og Anders Buestad ved Fjeldal i Lillesand til politisk seminar for alle Venstremedlemer og Venstresympatisørar frå begge Agderfylka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Klikk her for artikkelen hos Aust;Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**