Kommentar: Prinsippløs kulturskjenking i Haugesund

Leder i Haugesund Venstre, Svein Abrahamsen, har et leserinnlegg i Haugesunds Avis den 1. juli 2009 om skjenkepolitikken i byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les hele innlegget her:

Prinsippløs kulturskjenking i Haugesund

Under Rockfest fikk noen utesteder som Inventum eier lov av kommunen til å ha lengre skjenketid enn de andre utestedene. Et knapt flertall i formannskapet vedtok dette, mot Venstres stemmer, fordi Inventum var en viktig samarbeidspartner for Rockfest.

Bystyret har fastsatt skjenketidene i Haugesund i den alkoholpolitisk handlingsplanen. Denne planen er førende for formannskapets behandling av enkeltsaker. Planen åpner for lengre skjenketid under Sildajazzen og Filmfestivalen. Den sier imidlertid ikke noe om lengre skjenketid ved andre kulturarrangementer, som Rockfest.

Kommunens praksis for kulturskjenking gjør det ikke lett å skjønne hvilke generelle prinsipper som ligger til grunn. Kun utesteder som deltar får ha lengre skjenketid under Sildajazzen. Alle utestedene får ha lengre skjenketid under Filmfestivalen, selv om de ikke har noe med festivalen å gjøre. Under Rockfest fikk bare utesteder som Inventum eier ha lengre skjenketid, selv om arrangementet ikke foregikk på disse utestedene.

Bystyret bør få seg forelagt en sak om hensikten med og prinsippene for lengre skjenketid ved kulturarrangementer i Haugesund. Rådmannen advarer mot at tillatelsen til Inventum under Rockfest kan bli påberopt i lignende saker og føre til en utglidning av omfanget av kulturskjenking. Bystyret bør derfor gi retningslinjer for dette som sikrer forutsigbarhet og likebehandling av alle utesteder her i byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**