Odd Einar besøkte Kirkens bymisjon

Den tidligere justisministeren, som fra 1986 til 1996 jobbet som seksjonssjef i Kirkens bymisjon, besøkte Kirkensbymisjons lokaler i Storgata 7. Sammen med han var 2. kandidat Monica Hofer Augheim og leder av Tønsberg Venstre Hilmar Flatabø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var leder for virksomheten Oppsøkende Boligteam Helén Larsen som informerte om arbeidet som Kirkens by misjon utfører i Tønsberg. Hun fortalte om situasjonen for mennesker som har behov for hjelp til å bo, og hvordan Bymisjonen hjelper disse.

 Fra v.:Helen Larsen, Monica Hofer Augheim (V), Odd Einar Dørum (V)

Fra v.:Helen Larsen, Monica Hofer Augheim (V), Odd Einar Dørum (V)
Foto: Hilmar Flatabø

Odd Einar som i ti år har jobbet for Bymisjonen kjente til situasjonen i Tønsberg og uttrykte sin beundring for det viktige arbeidet som Bymisjonen utfører i byen. Han sa at frivillig arbeid aldri kunne konkurranseutsettes, og at det er viktig å få systemer på plass som støtter opp under det frivillige arbeidet.

Monica Hofer Augheim (2.kandidat for Vestfold Venstre) påpekte at arbeidet for frivillige organisasjoner vil bli en viktig sak for Vestfold Venstre under valgkampen. Spesielt fremhevet hun at det helt avgjørende at det offentlige og frivillige organisasjoner jobber godt sammen når det kommer til å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon.
Det handler om å hjelpe det enkelte mennesket, ikke hvem som hjelper det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**