Tidligstemming – Stortings- og Sametingsvalget 2009

Har du ikke mulighet til å stemme på valgdagen eller ved ordinær forhåndstemming kan du tidligstemme fra 1.juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Valgurne 2

Hvem kan tidligstemme
Ordningen gjelder alle velgere. Tidlig – stemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndstemme innenfor ordinær periode eller på valgdagen. Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen.

Hvor kan en tidligstemme
Ansvarlig for mottak av tidligstemming i Bodø Kommune vill være Servicetorget Postgården

Spørsmål om tidligstemming eller bestilling av tid for tidligstemming rettes til Servicetorg telefon 75 55 52 00 eller e-post: [email protected]

HUSK LEGITIMASJON VED STEMMEGIVNING!
Mer informasjon finnes på www.bodo.kommune.no/valg og www.valg.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**