Regjeringas miljøarroganse — en trussel for framtida i nord

Venstre vil fortsatt ha utvinning av olje og gass innenfor miljømessig forsvarlige rammer, men vil verken ha seismikkskyting eller olje- og gassutvinning i de sårbare områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Av Guro Fjellanger (tidligere miljøvernminister for Venstre) og Torild Skogsholm (tidligere samferdselsminister for Venstre)

Guro Fjellanger

Guro Fjellanger

Seismikkskyting for å kartlegge olje- og gassressursene utenfor Lofoten og Vesterålen er i gang. Dette skjer til tross for at den vedtatte forvaltningsplanen stenger for olje- og gassvirksomhet fram til ny forvaltningsplan legges fram i 2010/2011, og til tross for at Havforskningsinstituttet slår fast at seismikk skremmer vekk fisken. Venstre vil fortsatt ha utvinning av olje og gass innenfor miljømessig forsvarlige rammer, men vil verken ha seismikkskyting eller olje- og gassutvinning i de sårbare områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Torill skogsholm

Torill skogsholm

Seismikkskytinga er startet med Stortingets velsignelse, basert på regjeringens og oljeindustriens ønske. Den er et skrekkens eksempel på hvordan sterke lobbykrefter kan vinne over både flere hundre års næringstradisjon, forskning, "føre-var-prinsipp" og holdninger hos de fleste innbyggerne i landsdelen. At Oljedirektoratet får følge opp med å betale fiskere for å holde seg unna i sommer, sier alt om prestisjen i planene om å vinne ut fossil olje og gass i området. Det gir en følelse av avmakt å være vitne til det som nå skjer. Vi har full forståelse for de fiskerne som nå protesterer mot seismikkskytinga.

Formelt sett er det ikke besluttet om det skal åpnes for utvinning av olje og gass i Lofoten og Vesterålen. Likevel godtar til og med regjeringspartiet SV, som kaller seg et miljøparti, at det skal letes. Miljøvernminister Erik Solheim, finansminister og partileder Kristin Halvorsen og andre profilerte SV-ere har nærmest turnert Lofoten det siste året. Solheims budskap var tindrende klart: Han ønsket å gjøre alt som stod i hans makt for å unngå at det ble oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen. I Venstre undrer vi oss derfor på: Hvis det ikke skal være oljeaktivitet der i framtida, hvorfor letes her nå da?

Svaret ligger nok i at regjeringa forsøker å ri to hester på en gang for å legge lokk over intern uenighet. Dobbeltkommunikasjon ser for tida ut for å være regjeringas eneste miljøstrategi. Miljø- og ressursspørsmål krever lederskap. Når det gjelder olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen har tydeligvis verken miljøvernministerens løfter, behov for lederskap eller føre-var-prinsippet noen betydning.

Utvinning av olje-og gassressursene har uten tvil bidratt til en rask og fantastisk velferdsutvikling de siste tiårene. Vi vet samtidig at de løpende inntektene fra utvinning av olje og gass vil bety stadig mindre i framtida, fordi de drivverdige reservene stadig blir mindre. Og vi vet at vi utenfor Lofoten og Vesterålen forvalter et av verdens rikeste og mest sårbare havområder. Utvinning må skje innenfor miljømessig forsvarlige rammer, og med respekt for fiskeriene. Fisk har vært det fundamentale næringsgrunnlaget for landsdelen gjennom århundrer, og næringen vil fortsatt være en av landets viktigste eksportnæringer hvis vi forvalter ressursene på en forsvarlig måte.

Så: Erik Solheim, vis ditt ansvar, stopp aktiviteten, og be Stortinget omgjøre vedtaket!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**