Venstre krever gründer-pakke!

Nå er nyutdannede på jobbmarkedet samtidig som søkere til høyere utdanning har eksplodert. Dette skaper et behov for å gjøre det lettere for folk å starte opp egne bedrifter.

– Venstre vil gjøre det enklere for alle, men spesielt nyutdannede, som ønsker å skape sin egen bedrift. For å utvikle Norge til en kunnskaps- og innovasjonssamfunn trenger landet flere småbedrifter og flere som ønsker å starte for seg selv. Finanskrisen gir en god mulighet for å satse på bedrifter som kan bygge økonomien, sier Anne Tørå Solsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anne Tørå Solsvik 18.6.09

Foto: Jan Kløvstad

Anne Tørå Solsvik er 2. kandidat for Aust-Agder Venstre ved høstens valg. Hun er overbevist om at det er mange som ønsker muligheten til å startet opp noe eget, men er redd for risikoen det innebærer. Spesielt de mange som nå er ferdig utdannet midt i en finanskrise.

– For å utvikle morgendagens kunnskapsbedrifter trenger vi at flere unge mennesker bruker utdanningen sin til å utvikle nye idéer og nye bedrifter, slår Tørå Solsvik fast.

Hun fortsetter: – Unge mennesker som ønsker å prøve seg som gründere sliter ofte med lite kapital og manglende erfaring for å kunne starte for seg selv. Venstre vil derfor gjøre det enklere de som ønsker å ta sjansen på å starte for seg selv, også i ung alder.

– Det har en stor egenverdi at mennesker ønsker å satse på egen bedrift og det å være sin egen sjef krever gode rammevilkår. I tillegg er det veldig positivt for maktspredning at vi har selvstendig næringsdrivende, og flere små bedrifter her i landet. Vi kommer oss ikke ut av finanskrisen med å kun bygge opp statlige foretak og utvide offentlig sektor, sier Tørå Solsvik.

Hun peker på flere tiltak som vil gjøre det letter å starte opp, og muligheten til å ta i bruk skattesystemet for å fremme flere småbedrifter.

– Nyutdannede som starter for seg selv må få mulighet til utsettelse på studielånet, og det bør være egne stipender for de som etablerer studentbedrifter. Venstre vil også redusere skatten på arbeid gjennom å øke bunnfradraget, og sikre bedre tilgang på risikovillig kapital gjennom skattestimulans til såkalte "Business Angels", avslutter Tørå Solsvik.

Her er en oversikt hva Venstre vil:
– Gi studenter som velger å starte for seg selv innen 7 år etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år.
– Utvide stipendordninger for dem som ønsker å etablere studentbedrifter.
– Redusere skatt på arbeid ved å øke bunnfradraget.
– Sikre bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet, og gjennom skattestimulans for private investorer ved å etablere et "KapitalFUNN" for "frøkapitalister".

Kontakt: Anne Tørå Solsvik på mob: 99 59 87 96

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**