Idiotiske innstramminger!

Venstre reagerer kraftig på at regjeringen igjen foretar ytterligere innstramming i asylpolitikken. – Innstrammingene overfor enslige, mindreårige asylsøkere er et svik overfor barn i nød, sier Anne Solsvik, kandidat for Venstre ved høstens valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Abid Raja og Anne Tørå Solsvik

Foto: Jan Kløvstad

Anne Solsvik er 2. kandidat for Aust – Agder Venstre ved høstens valg. Hun peker på at flere av tiltakene regjeringen nå setter i gang går langt over streken for hva som kan anses som en human asylpolitikk.

– At regjeringen nå vil returnere asylsøkende barnefamilier til Hellas, som har kommet via Hellas, er direkte i strid med FNs høykommissærs anbefalinger. Dette blir rett og slett forkastelig når man er klar over den høylytte kritiseringen Hellas har fått, sier Solsvik.

Hun fortsetter med punktet om mindreårige asylsøkere. – Innstrammingene overfor enslige, mindreårige asylsøkere er dessuten et svik overfor barn i nød og på flukt.

Punktet om at asylsøkere uten identitet ikke skal gis midlertidig arbeidstillatelse er meningsløst. Ap innfører det å ikke å få jobbe som straff.

– Det er jo ren idioti ikke å la arbeidsføre mennesker få jobbe mens de venter på behandling av sin søknad. Regjeringen ber jo om at disse søker til mindre heldig aktiviteter, sier Solsvik.

– Jeg forventer at SV igjen tar dissens på de nye innstrammingene i asylpolitikken. Da vil Ap og FrP nok en gang søke sammen for å få flertall for en flyktninge- og asylpolitikk hvor de to partiene har mer til felles enn noen de vil innrømme, sier Solsvik.

Brudd på liberale menneskerettigheter
Venstre pekte på at regjeringens forrige innstramming i asylpolitikken i september i fjor ikke kom til å virke og at innstrammingen i familiegjenforeningsinstituttet og kravet om 4 års utdanning eller arbeidserfaring er et brudd på liberale menneskerettigheter.

– Grunnløse asylsøkere må få raskere avslag, men det var fullstendig bomskudd å foreta innstramninger i familiegjenforeningsinstituttet for å begrense asyltilstrømingen, sier Solsvik.

I praksis vil ikke familiegjenforening ha noen betydning for asylstrømmen inn til Norge. Venstre mener det er mer treffsikkert å sørge for raskere saksbehandling og raskere retur.

Raskere saksbehandling og nasjonal identifikasjonsenhet
– Hvis regjeringen er så opptatt av å nå jungeltelegrafen i Mogadishu, hvorfor har ikke regjeringen prioritert raskere saksbehandlingstid – slik at grunnløse asylsøkere får en raskere retur, spør Solsvik

Venstre mener en egen nasjonal enhet for identifisering av id-løse asylsøkere burde vært opprettet og foreslo 10 millioner til en slik enhet senest ved behandlingen av revidert budsjett i juni. Med tanke på høye asylankomster mener Venstre det vil være hensiktsmessig å samle fagkunnskap om identifisering av asylsøkere som ankommer uten identitetspapirer. Kompetansen på dette området er i dag spredt og ikke et prioritert område i utlendingsforvaltningen.

– Det fører til lang saksbehandlingstid og dårlig rettssikkerhet for den enkelte asylsøkere, sier Solsvik.

– Regjeringspartiene stemt ned et forslag fra Venstre om en slik identifikasjonsenhet så sent som i midten av juni. Jeg registrerer at de nå 2 uker støtter Venstres forslag om en egen nasjonal identifikasjonsenhet, sier Solsvik som mener en slik enhet må på plass raskest mulig,

For ytterligere kommentar: Anne Solsvik, mob: 99 59 87 96

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**