Valgmateriell

Hovedbrosjyre, fylkesbrosjyre og kampsakbrosjyrer (løpesedler) finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstres stortingsvalgproram

Hovedbrosjyre, Venstre, Skei Grande, Sponheim, Elvestuen

Hovedbrosjyre

fylkesbrosjyre Nordland 2009

Fylkesbrosjyre

Vi har også laget en rekke løpeseddler, infobrosjyer og/ eller invitasjoner:
Nordland Venstre – mulighetenes fylke, om reiseliv

Nordland Venstre – mulighetenes fylke, om kunnskap

Brev til førstegangsvelgeren
– Brev til førstegangsvelgeren i A4 format (for å lage folder)

Info om eldreomsorg

Info om kultursatsning

Kampanje – Nei til oljeutvinning

Internettportaler:
http://stemmingsrapport.no
www.valg.no

Har du ikke mulighet til å stemme på valgdagen eller ved ordinær forhåndstemming kan du tidligstemme fra 1.juli.
Hvem kan tidligstemme
Ordningen gjelder alle velgere. Tidlig – stemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndstemme innenfor ordinær periode eller på valgdagen. Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen.

Hvor kan en tidligstemme?
Hvis du ringer eller sender en e-post til din kommune kan du gjøre avtale for tidspunkt mellom 1. juli og 9. august hvor du kan komme på rådhuset og stemme. Dette gjelder både stortingsvalget og sametingsvalget.

HUSK LEGITIMASJON VED STEMMEGIVNING!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**