Venstre vil ha likebehandling av barnehager

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad tar i et leserinnlegg til orde for likebehandling av barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Innlegg av Andre N. Skjelstad

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Barnehager har vært den rødgrønne regjeringens hovedprosjekt. Venstre har delt regjeringens målsetting, men valgt andre strategier for å nå målet. Den siste store barnehagesaken Stortinget behandlet var et lovforslag fra regjeringen om finansiering av ikke-kommunale barnehager.

Regjeringens forslag fikk Private Barnehagers Landsforbund til å ta sine medlemmer ut i en dags streik for å markere misnøyen mot det opprinnelige forslaget fra regjeringen, hvor det fremgikk at man ville fjerne lovparagrafen som stadfester at private og kommunale barnehager skal likebehandles. Det oppsiktsvekkende med denne saken er at forslaget ble fremmet 09.mai 2008, men på grunn av at regjeringspartiene ikke klarte å bli enige ble saken ikke ferdig behandlet før mai 2009.

I løpet av denne perioden endret regjeringspartiene forslaget, noe som innebærer at det fremdeles vil være en formulering i barnehageloven om likeverdig behandling mellom private og offentlige barnehager. Forslaget innebar at kommunene skal ha finansieringsplikt overfor de ikke-kommunale barnehagene når sektoren rammefinansieres, og at kommunene etter 2011 skal gis fritt skjønn når det gjelder finansiering av barnehager som godkjennes etter dette tidspunkt. Venstre støttet at kommunene skal overta finansieringsansvaret, men foreslo en annen lovformulering om likebehandling av barnehager.

Det opprinnelige lovforslaget fra regjeringen representerte et tydelig ideologisk skille mellom den rødgrønne og den foregående regjering, all den tid den rødgrønne regjeringen synes mest opptatt av å gjøre det vanskeligst mulig for private initiativ.

Venstre vil at barnehageprisene skal avgjøres lokalt — ut fra lokale forutsetninger, tilbud og særpreg. I og med at kommunene skal ha ansvaret for å fastsette og differensiere barnehageprisene er det naturlig at finansieringsansvaret og plikten ligger her, men offentlige og private barnehager skal behandles likt med hensyn til offentlige tilskudd.

Andre N. Skjelstad (Venstre)
Stortingsrepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**