Temadag om søppel!

Deponiforbudet gjør at de folkevalgte må finne nye løsninger. Bodø Venstre er overrasket over at det til nå har vært avfall- og energiselskapene som i stor grad får sette premissene for debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dagens regjering har innført et deponiforbud på avfall. Avfall er et kommunalt ansvar. I Salten samarbeider kommunene gjennom et interkommunalt selskap. Deponiforbudet gjør at de folkevalgte må finne nye løsninger. Bodø Venstre er overrasket over at det til nå har vært avfall- og energiselskapene som i stor grad får sette premissene for debatten. Bodø Venstre ber derfor ordføreren i neste bystyremøte om en temadag hvor andre krefter og tanker får slippe til.

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Vi har god kompetanse på avfall i Bodø, et næringsliv som har kunnskaper innen avfallshåndtering og et høgskolemiljø med fagområder innen avfallshåndtering. Dette i tillegg til at hver og en saltenborger er i toppsiktet når det gjelder å sortere avfallet sitt.
– Dette er kunnskap Bodø Venstre vil beholde og bygge videre på, sier Terje Cruickshank, Bodø Venstre sin bystyrerepresentant (V).

Interpellasjonen i sin helhet lyder som følger:
Interpellasjon — Temadag om gjenvinnings muligheter.

Bystyret står om kort tid overfor en viktig avgjørelse om hvordan regionen skal håndtere avfallet sitt etter at deponiforbudet trådte i kraft tidligere i år. Dette er en avgjørelse som vil få økonomiske konsekvenser for befolkningen i Salten i mange tiår framover.

Bodø kommune har en gjennomarbeidet Klima- og energiplan med en visjon om å formidle miljøkunnskap. Nå er tiden inne til å ta planen i bruk.

Til nå har man bare hørt planer om forbrenningsanlegg som alternativ til deponi. Men dette er jo bare ett alternativ. Venstre savner en debatt som kan gi kunnskap på dette viktige området.

Bodø Venstre ønsker at ordføreren tar til ordet for å arrangere en temadag fra kommunens miljøvernsjef. På temadagen ønsker Venstre at bedrifter, forskere og andre ressurspersoner skal få fremlegge alternativer til deponering.

Gode innledere ledsaget av en god debatt vil gi nye perspektiv til bystyret, og på denne måten gi representantene tryggere og utvidede kunnskaper før de skal ta sin avgjørelse om framtidig avfallshåndtering i Salten.

Med bakgrunn i overstående betraktninger tillater jeg meg å spørre ordføreren om han vil sørge for at det blir arrangert en temadag om avfallhåndtering før bystyret vedtar å etablere et forbrenningsanlegg i kommunen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**