Det er ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å prioritere dem som trenger det mest

Det er ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker gjennom å gi mer til dem som trenger det mest. Norge er et av de beste velferdssamfunnene i verden. Likevel er det mennesker som faller utenfor systemet. Venstre vil derfor ha en velferdsreform som gir mer behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø gjennom en styrket helsetjeneste i kommunene. Dette krever sterkere kommuner og et styrket lokaldemokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre vil:
at flere leger og sykepleiere ansettes på sykehjem

innføre en garantert minsteinntekt (borgerlønn)
på 2G

sikre lokalsykehusene på Røros og Orkanger

bygge sosiale boliger for vanskeligstilte

etablere flere behandlingsplasser og bedre
ettervernstilbud for rusavhengige

ha offentlig finansiert tannhelsebehandling

sørge for at eldre kan bo hjemme så lenge de
ønsker, også når de har et omsorgsbehov

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**