De rødgrønne svikter Vikna

-At NTEs vindkraftplan for Ytre Vikna ikke fikk støtte fra Enova er en skandale og viser klart hva de rødgrønne står for både i forhold til Vindkraft og Nord-Trøndelag, sier Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

De rødgrønne skulle fikse energimangelen i Midt-Norge, men etter avslaget til vindkraftprosjektet på Ytre Vikna står ikke dette lenger til troende, sier Skjelstad. Han viser også til at dette er andre gang Enova behandler saken. Alt har lenge ligget til rette for vindkraftutbygging i Vikna og Namdalen, sier Skjelstad.

Planen er at Ytre Vikna vindmøllepark skal bli en av landets største vindkraftparker og skal produsere energi til 30 000 husstander. Avslaget vil utsette realiseringen av prosjektet. -Norge har store ubrukte energiressurser som bør tas i bruk. Venstre vil ha 9 TWh vindkraft i Norge innen 2013 og utarbeide et nytt og velegnet regelverk og skatteregime for vindkraft hvor kommunen sikres både ressurser til saksbehandling og kompensasjon fra utbygger, sier Skjelstad.

– NTE går nå i tenkeboksen for å vurdere om de skal sende en ny søknad til statsforetaket Enova, dette er dramatisk, sier Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**