Debattinnlegg om gjeldsrådgivning

Venstres Marius Rønnevik hadde et debattinnlegg om gjeldsrådgivning i Haugesunds Avis den 7. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Les hele innlegget her:

I bystyremøte 13. mai i år rettet jeg spørsmål til ordføreren hvordan vi kan bedre gjeldsrådgivnings-tjenesten i Haugesund kommune etter at forbrukerrådet slaktet kvaliteten på denne i Haugesund kommune. Jeg ba også rådmannen med støtte fra bystyre om å se på mulige strakstiltak for å bedre tjenesten.

Bystyret ba enstemmig administrasjonen om å fremme en egen sak om utfordringer og status innen kommunens gjeldsrådgivningstjeneste. Etter forslag fra Venstre skal administrasjonen her foreslå kortsiktige og langsiktige tiltak, samt utrede muligheten for interkommunalt samarbeid om dette tjenestetilbudet.

Ferske tall fra SIFO viser nå at flere huststander sliter med å betale regningene sine. 5,3 prosent av huststandene i undersøkelsen sier de av og til eller ofte ikke har hatt råd til å betale regninger eller lån ved absolutt forfall. 12 prosent av de spurte sier de har tatt opp forbrukslån.

Det er første gang på flere år at man ser en økning i disse problemene, noe som viser at å sette gjeldsordningstjenesten i fokus absolutt var nødvendig. Det som nå er nødvendig er handling. Nå må kommunen sette igang strakstiltak slik at vi kan få en tilfredsstillende tjeneste til byens borgere.

Kanskje like viktig som å hjelpe de som trenger det er det å forebygge slik at personer ikke kommer i en posisjon hvor man ikke lenger har valgmuliheter og må søke kommunen om gjeldsrådgivning og i verste fall gjeldsordning.

SIFO forsker Per Arne Tufte sier at problemet er aller verst for de unge, spesielt enslige forsørgere. Dette er et skjørt fundament å bygge fremtiden på.

Gjeldsrådgivningstjenesten i Haugesund må ha et tilfredsstillende tilbud både på kort og lang sikt. Dette innebærer både hjelp til de som trenger det, og forebygging.

Det er viktig at vi flytter oss opp i bekken og ser hvor folk detter uti.

Marius W. Rønnevik
Bystyrerepresentant Haugesund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**