Abelia velger Wold og Venstre

Abelia, NHOs organisasjon for kunnskaps- og teknologibedriftene, har kåret Venstre til det partiet i landet som satser mest på organisasjonens fokusområde. Også er Terje Wold fra Målselv og Tromsø blitt ny styreleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre får den beste karakteren for sitt mål om det nye kunnskapssamfunnet fra Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedriftene i Norge. Abelia har gjennomgått samtlige stortingspartiers utkast til nye partiprogrammer og Venstre får den beste karakteren.

– Venstre er tydelig og klar på målet om kunnskapssamfunnet og har gjennomtenkte tiltak. Venstre snakker om kunnskapsbasert næringsliv med troverdighet, sier Hilde Widerøe Wibe i Abelia til Aftenposten.

Terje Wold styreleder
Troms Venstre gratulerer Terje Wold fra Målselv og Troms som 18. juni i år ble valgt til ny styreleder i Abelia etter Grete Faremo. Han er hittil mest kjent som grunnlegger av databedriften Invenia, som kom fra Næringshagen i Målselv til Forskningsparken i Tromsø. Styret består av ni personer, deriblant Ivan Burkow fra NORUT i Tromsø.

-Terje var en av mine elever på videregående, sier Roar Sollied, som nå jobber i Forsvarets høgskole og er styreleder i Næringshagen i Målselv. Nå møtes de oftest på Twitter.

Abelia
Abelia ble etablert i 2001 og har fått sitt navn etter den verdenskjente norske matematiker Nils Henrik Abel (1802-1827) som et symbol på norsk vitenskap og kunnskap. Det peker mot at forskning og kunnskapsutvikling er grunnstenen for utvikling av et framtidig Norge. Abelia har over 700 medlemsbedrifter med ca. 30.000 ansatte innen IT, telekom, undervisning, forskning og konsulentvirksomhet. Adm dir er Paul Chaffey. Terje Wold var styremedlem fra starten og fram til periodens utløp i 2005.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**