Hurtigere tog med Venstre

Vi skal kjøre tog Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim på fire timer uten store inngrep i naturen. Venstre vil løse klimaproblemene nå, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i Akers Avis Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Linn Beate Kaald Thoresen

Foto: Reidar Lerdal

Satsning på jernbane og kollektivtrafikk i byene er vesentlig for at Norge skal redusere C02-utslippene. Transportsektoren står for en tredjedel av alle klimagassutslipp i Norge, og det er også her vi finner den største økningen. Det er med andre ord i transporten at mange av løsningene for å redusere klimagassutslippene må komme. Venstre tar dette på alvor, for vi vet hvor viktig det er at Norge bidrar med å redusere CO2-utslipp her i Norge.

Innen 2020 skal Norge i følge Kyotoavtalen bidra til å redusere verdens klimagassutslipp med 30 %. Det sier seg selv at vi ikke kan kjøpe oss fri fra hjemlige problemer ved å kjøpe kvoter i fattige land, slik regjeringen holder på nå. Vi kan heller ikke stikke hodet i sanden og si at klimaproblemet ikke eksisterer, slik Fremskrittspartiet gjør. Det hjelper lite om all flytrafikk kan være miljøvennlig om 50 år, for det er nå vi må redde jordas klima, og vi har ingen tid å miste.
Norge har et helt spesielt ansvar som oljeproduserende og rik nasjon, og vi må ta en betydelig del av ansvaret for å redusere klimagassene i eget land. Venstre mener det er helt realistisk å redusere CO2-utslippene bare her i Norge med minst 25 prosent av 1990-nivå innen 2020. Med satsning på miljøvennlig transport, fornybar energi og ny teknologi skal vi få dette til.

Tog

Venstre vil aller helst ha en transportsektor som ikke slipper ut klimagasser, og det jobber vi allerede for. I bystyret i Oslo har Venstre vært med på å få til et biogassanlegg på Klemetsrud som skal resirkulere all matsøppelet vårt til miljøvennlig drivstoff til byens busser. Venstre har gjennom flere budsjetter presset igjennom en betydelig satsning på kollektivtrafikk i hele Oslo, inkludert oppussing av t-banelinjene, billigere månedskort og åtte avganger i timen på linje 5. Det er fordi vi vet at god og billig kollektivtransport er viktig for folk, og at det er avgjørende for å redusere klimagassutslippene at folk velger buss og bane fremfor bil.

De aller fleste mennesker har fått med seg at vårt globale klima endres, og at det får betydning for våre liv for de generasjonene som lever i dag. Vi ser allerede at havene endres i polområdene. Det er få andre enn Fremskrittspartiet som ikke tror på klimaendringene. Når så Frps Mazyar Keshvari hevder i Akers Avis 8. juli at påstanden om at høyhastighetstog er miljøvennlig må innebære et snevert miljøbegrep, så blir det lite troverdig. Keshvari kommer med en ensidig fremstilling av hva høyhastighetstog innebærer, og da blir bildet rett og slett helt feil.

Vi i Venstre har programfestet en solid jernbanesatsning i vårt Stortingsvalgprogram. Vi har faglig grunnlag for å si at vi vil kjøre tog fra Oslo til Bergen og Trondheim på fire timer og Kristiansand på tre timer uten store naturinngrep. Vi skal oppgradere de gamle traseene, ikke lage noe rett spor. Til Lillehammer, Skien og Halden skal det ta maks 80 minutter med tog, og denne politikken har Venstre støtte for i Stortinget i dag. Det er en troverdig miljøpolitikk som kan gjennomføres til beste for jorda og oss som lever her. Sørg for at Venstres klimapolitikk kan bli virkelighet ved å gi oss din stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**