Paniske reintiltak fra de rødgrønne

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad har ikke noen stor tro på at arbeidsgruppen miljøvernminister Erik Solheim har satt ned for å berge den sørsamiske reindriften vil utgjøre noen forskjell for næringen. Dette er et valgkampstunt fra de rødgrønnes side, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

I slutten av mai satte Miljøverndepartementet, i smaråd med Landbruks- og matdepartementet ned en arbeidsgruppe som som skal vurdere tiltak, samtidig skal de gi råd til myndighetene for å bedre situasjonen for den sørsamiske reindrifta. Gruppen ledes av konstituert fylkesmann Oddbjørn Nordset. De skal blant annet foreslå tiltak for å bedre kunnskapsgrunnlaget om bestandssituasjonen for rovvilt og se på muligheten for å effektivisere forsøk på felling av rovvilt. Bare tull, mener Skjelstad.

-Selv om det er velment fra miljøvernminister Solheim sin side, er dette mest av alt panisk opplegg der de kjøper seg til ro etter valget, sier Skjelstad.

Tiltakspakke
-Det er greit at de skal finne ut av størrelsen på de ulike rovdyrbestandene. Men så lenge mandatet ikke sier noe om erstatningsordninger har ikke dette spesielt mye for seg, sier Andre N. Skjelstad. Han mener at reindrifta i Nord-Trøndelag er i en helt spesiell situasjon, som ikke kan sammenlignes med de forholdene samene lever under i Finnmark. -Vi må få på plass en spesiell ordning i Nord-Trøndelag der reindriftsutøverne får erstattet de reelle tapene, sier Skjelstad, som tar til orde for en egen tiltakspakke for reindrifta. Uten de tror han det blir vanskelig for næringen å overleve med stadig økende rovdyrtap. Den nordtrønderske reindriften burde blitt innlemmet i en tilskuddsordning på lik linje med landbruket. Gjør vi ikke noe med rammevilkårene nå, har vi ikke noen sørsamiske næring igjen, sier Skjelstad.

Avviser ikke forslag
Nylig har miljøvernministeren kommet med et forslag om å utbedre erstatninger i forkant av beitesesongen. Skjelstad avviser ikke dette forslaget, men mener at dette egner seg kun som et supplement til en erstatningsordning der de reelle tap erstattes. -Solheims tanker er spennende nok. Men de fanger ikke opp problemene vi sliter med her i fylket. Først av alt må vi finne ut om vi har nådd bestandstallene for de ulike rovdyrartene, avslutter Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**